id="page" class='page lang-nl'>

De bescherming van de spelers is één van de belangrijkste taken van de Kansspelcommissie. Het is namelijk niet enkel de bedoeling om te waken over een rendabele kansspelsector. Ook de consument/speler ontsnapt niet aan het waakzame oog van de commissie.

Kansspelen zijn niet vergelijkbaar met eender welke economische dienst. Ze kunnen leiden tot gokverslaving en grootschalig geldverlies. Daarom werden enkele beschermingsmaatregelen getroffen om de spelers te beschermen tegen deze mogelijke risico's.

In het menu aan de linkerkant vindt u informatie over de verschillende types van uitsluiting (vrijwillig, door een belanghebbende derde, ...)

De adressen van hulpverleningsorganisaties die u of uw omgeving kunnen bijstaan in geval van gokproblemen, staan gegroepeerd per provincie. Met een professionele hulpverlener over uw problemen praten kan een stap in de richting van genezing zijn.

In de gokfolder van de Kansspelcommissie staat heel wat nuttige informatie, zoals wat een gokverslaving precies inhoudt en enkele raadgevingen.

Aarzel niet om te testen of u zich in de gevarenzone bevindt op 

en eventueel het zelfhulpprogramma te volgen.

Met alle andere vragen kunt u steeds terecht op het gratis nummer SOS SPELEN: 0800 35 777 dat 24/7 bereikbaar is.