Together for a better protection of gamblers

Sinds 20 jaar heeft de Belgische politiek de ambitie vooropgesteld om spelers te beschermen. Er werd in dat kader gekozen voor een kanalisatiebeleid via een beperkt maar strikt gereglementeerd aanbod van legale kansspelen. De Kansspelcommissie is als regulator belast met de controle ervan.


Dit model, dat voorbij onze landsgrenzen als toonaangevend wordt gezien, wordt vandaag geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, een onvermijdelijk gevolg van de digitalisering van de maatschappij en de grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid van kansspelen die daarmee gepaard gaan.


Naast deze nieuwe uitdagingen vormen ook illegale goksites een groot probleem. Deze sites trachten spelers te verleiden met een rijkelijk aanbod van kansspelen en houden daarbij helemaal geen rekening met geldende regels of maatregelen om spelers te beschermen. Integendeel, probleemspelers zijn net extra kwetsbaar voor deze illegale sector.


Deze situatie is gekend en wordt unaniem afgekeurd, maar eenduidige oplossingen voor het probleem liggen niet voor de hand en zijn vaak niet doeltreffend.


Magali Clavie, de nieuwe voorzitter van de Kansspelcommissie, is de mening toegedaan dat deze illegale websites op verschillende vlakken een ware plaag zijn die enkel kan worden aangepakt door het combineren van de juiste expertise en de inzet van alle betrokken partijen.