Together for a better protection of gamblers

De Kansspelcommissie organiseerde op 22 september een rondetafelgesprek met als thema een betere bescherming van spelers.


Sinds 20 jaar heeft de Belgische politiek de ambitie vooropgesteld om spelers te beschermen. Er werd in dat kader gekozen voor een kanalisatiebeleid via een beperkt maar strikt gereglementeerd aanbod van legale kansspelen. De Kansspelcommissie is als regulator belast met de controle ervan.


Dit model, dat voorbij onze landsgrenzen als toonaangevend wordt gezien, wordt vandaag geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, een onvermijdelijk gevolg van de digitalisering van de maatschappij en de grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid van kansspelen die daarmee gepaard gaan.


Naast deze nieuwe uitdagingen vormen ook illegale goksites een groot probleem. Deze sites trachten spelers te verleiden met een rijkelijk aanbod van kansspelen en houden daarbij helemaal geen rekening met geldende regels of maatregelen om spelers te beschermen. Integendeel, probleemspelers zijn net extra kwetsbaar voor deze illegale sector.


Deze situatie is gekend en wordt unaniem afgekeurd, maar eenduidige oplossingen voor het probleem liggen niet voor de hand en zijn vaak niet doeltreffend.


Magali Clavie, de nieuwe voorzitter van de Kansspelcommissie, is de mening toegedaan dat deze illegale websites op verschillende vlakken een ware plaag zijn die enkel kan worden aangepakt door het combineren van de juiste expertise en de inzet van alle betrokken partijen.


Het is in deze optiek dat zij heeft beslist om voor het eerst de legale gokoperatoren samen rond de tafel te brengen met zowel vertegenwoordigers uit de hulpverleningssector, met wetenschappers alsook met spelers. Doel van de bijeenkomst is kennis te maken en aan de verschillende belanghebbenden de mogelijkheid te geven elkaars standpunten te leren kennen en van gedachten te wisselen.


De voorzitter verwacht een open en constructief debat. Door op een serene, respectvolle en constructieve wijze in dialoog te treden en ook minder voor de hand liggende pistes te bewandelen, hoopt zij te komen tot een optimale bescherming van spelers binnen de legale sector en een efficiënte strijd tegen het illegale aanbod. De komende maanden wil de Kansspelcommissie met de vergaarde kennis aan de slag om haar prioriteiten af te bakenen en tot concrete acties te komen.

Het programma met de presentaties vindt u hier, met dank aan de sprekers voor hun vriendelijke toestemming.

1. Waarom strijden tegen het illegale aanbod?

> Joeri Impens (Bingoal)

"Het illegale aanbod kent alleen maar nadelen, zowel voor de Staat als voor de spelers als voor de legale operatoren. Dhr. Impens pleit ervoor dat legale operatoren een duurzaam beleid kunnen voeren op basis van tevreden en trouwe klanten. Daarom moet het legale aanbod aantrekkelijk kunnen blijven. Illegale sites hebben geen enkele garantie op spelersbescherming. De kanaliseringsgedachte moet behouden blijven en alle mogelijke middelen moeten worden gehanteerd om de strijd met de illegale sector aan te gaan."

 

2. Waarom het legale aanbod bevoordelen en hoe spelers helpen om het illegale en legale aanbod te onderscheiden?

> Xavier Noël (Gokkliniek CHU Brugmann)

"Een betere bescherming van spelers op de legale goksites zou één van de beste argumenten zijn om spelers af te raden nog op de illegale sites te spelen. De legale operatoren zouden op dit gebied inventiever moeten zijn. Hun aanbod moet niet alleen aantrekkelijk maar ook veilig zijn. Verantwoordelijk spelen moet worden aangemoedigd. Het legale aanbod moet onberispelijk zijn op dit gebied en moet innoveren om overmatig gokken te beperken. De maatregelen om spelers te beschermen, die door legale operatoren worden getroffen, moeten talrijk en gevarieerd zijn. Het publiek moet ook beter worden geïnformeerd over deze maatregelen."

 

3. Hoe de legale sector ontmoedigen om de praktijken van de illegale sector over te nemen (bv. verborgen bonussen)?

> Emmanuel Mewissen (BAGO - Ardent)

"Gokoperatoren zijn ondernemers die creatief en innovatief willen zijn. Zonder mogelijkheid om promotie te voeren, is het voor hen moeilijk om aan spelers het legale aanbod kenbaar te maken. Het wordt voor spelers dan nog eenvoudiger om zich te richten tot de alomtegenwoordige illegale goksites die er niet voor terugdeinzen om agressieve marketingtechnieken toe te passen. Legale operatoren moeten de toelating hebben om met hun doelpubliek te communiceren om te vermijden dat ze door illegale operatoren worden benaderd. Alles moet in de strijd worden gegooid opdat Belgische spelers zich niet zouden richten tot illegale goksites."

 

4. Hoe kan ITSME het systeem van Epis herbekijken in het kader van online kansspelen?

> Tim De Borle (Napoleon Games)

"Voorlopig deed nog maar 33% van de spelers beroep op ItsMe sinds het systeem werd ingevoerd bij Napoleon Games in juli 2020. Het percentage van geslaagde verificaties via ItsMe ligt op 61 %, wat betekent dat het aantal foutmeldingen nog aanzienlijk is (39 %). Deze foutmeldingen hebben een negatieve impact op de spelerservaring en zorgen voor frustraties bij de spelers. ItsMe is ook geen oplossing voor spelers met een buitenlands paspoort. Het kan dus nooit als enige identificatiemiddel worden gebruikt. Het systeem heeft niet de capaciteiten om EPIS te vervangen."

 

5. Hoe het spel minder verslavend maar nog steeds voldoende aantrekkelijk maken?

> Dennis Mariën (BAGO - Kindred)

"Niet alleen het spel, maar ook de persoon zelf en diens omgeving hebben een invloed op het feit of iemand vatbaar is voor een verslaving. Dhr. Mariën stelt voor om het Reno-model te gebruiken om op een efficiënte manier spelers te beschermen. Hierbij wordt door verschillende partijen samengewerkt om mechanismen op te zetten die moeten leiden tot een afname van gokverslaving. Deze mechanismen moeten wetenschappelijke onderbouwd zijn. Ook de gokoperator heeft daarbij een belangrijke rol te spelen, en kan middelen aanreiken aan spelers om het spelgedrag beter te controleren."

 

6. Hoe Epis vernieuwen en optimaliseren?

> Massimo Menegalli (Golden Palace)

"Het EPIS-systeem, dat sinds 2004 bestaat en probleemspelers moet beschermen, kent geen gelijke in Europa. Het systeem groepeert verschillende categorieën van mensen waarvan 89 % wordt uitgesloten op preventieve basis (bv. omwille van het beroep of op basis van een gerechtelijke beslissing). EPIS is echter geen barometer om problematisch spelgedrag te meten. EPIS zou wél kunnen worden uitgebreid, zodat ook de weddenschappen en de spelen van de Nationale Loterij eronder zouden vallen. Ook een verbetering van de online identificatie zou EPIS nog efficiënter maken."

 

7. Hoe probleemspelers detecteren en waarschuwen voor de gevaren als ze een kritiek punt bereiken?

> Mélanie Saeremans (Gokkliniek CHU Brugmann)

"Mevrouw Saeremans stelt 4 invalshoeken voor die operatoren kunnen gebruiken om probleemspelers te helpen: 1) het opleiden van hun personeel, 2) doeltreffende communicatie naar de spelers opdat zij op verantwoorde wijze zouden spelen, 3) onmiddellijk contact opnemen met spelers die verontrustende signalen vertonen, 4) bijstand verlenen aan personen in nood (bv. spelers met zelfmoordgedachten) en nauwe samenwerken met hulpverleners die probleemspelers op gepaste wijze kunnen begeleiden. Signalen die kunnen wijzen op problemen zijn: klachten, tekenen van ongeduld en frustratie, risicovol spelgedrag, ononderbroken spelen, aanzienlijke inzetten plaatsen, problemen met betalingen, …"
 

8. Hoe gokverslaafden doen stoppen met spelen en spelers begeleiden om problemen aan te pakken?

> François Mertens (vzw Le Pélican)

"Dhr. Mertens kaart het typische patroon aan dat wordt doorlopen van gewone speler tot probleemspeler. Hij benadrukt dat er voor een probleemspeler drempels zijn die ervoor zorgen dat hulp zoeken moeilijk is: het taboe rond overmatig gokken, het ontbreken van gespecialiseerde hulp en opgeleid personeel, de kostprijs, de schaamte bij spelers. Hij benadrukt de voordelen van online begeleiding: het is toegankelijk, er zijn zelftests beschikbaar en spelers kunnen worden doorverwezen naar de hulpverlening."