id="page" class='page lang-nl'>

Kansspelwet van 7 mei 1999, gewijzigd door de wet van 10 januari 2010

In België geldt een verbod op kansspelen. Omdat een absoluut verbod in het verleden heeft geleid tot een wildgroei aan illegale kansspelen, koos de regering voor een kanaliseringsbeleid met vergunningen. Bij de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers werd daarom de Kansspelcommissie opgericht. Wij kennen voor de uitbating van kansspelen verschillende types van vergunningen toe, om die spelen goed te omkaderen.

De wet van 10 januari 2010 wijzigt de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Ze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 februari 2010 en trad in werking op 1 januari 2011.

Onder "Kansspelwet 7 mei 1999" vindt u de officieus gecoördineerde kansspelwet in een leesbare versie. Bij elk wetsartikel staan de bijhorende koninklijke besluiten in cursief. De koninklijke besluiten die nog niet werden gepubliceerd staan in het rood.

Onder "Koninklijke besluiten" vindt u bij elk wetsartikel de bijhorende koninklijke besluiten en hun inhoud.