Vergadering met de hulpsector over reclame voor kansspelen

Op 7 september 2021 vond een vergadering plaats in het kader van artikel 24/1 §1 van de wet van 7 mei 1999. De verschillende sprekers gaven hun mening over de vooruitgang die is geboekt met het koninklijk besluit van 25 oktober 2018, over de resterende leemten en over de toekomstige uitdagingen. Elke deelnemer kreeg de gelegenheid om zijn of haar belangrijkste punten van zorg en suggesties naar voren te brengen.

Meer informatie vindt u hier.