Procedure behandeling aanvragen vergunningen F2 (dagbladhandels)

Tijdens haar vergadering van 28 juli 2021 heeft de Kansspelcommissie (KSC) beslist de procedure voor de behandeling van vergunningsaanvragen F2 (dagbladhandels) aan te passen.

Voor de werkwijze zal de KSC zich voortaan baseren op de gangbare betekenis van een dagbladhandelaar, namelijk een handelaar die dagbladen verkoopt.

Hiertoe dient bij een vergunningsaanvraag of een vraag tot hernieuwing van de vergunning, het bewijs geleverd te worden van de verkoop van actuele pers, bijvoorbeeld door het bezorgen van een recente factuur van een persleverancier.

De dossiers die sinds mei 2019 ‘on hold’ stonden, zullen op basis van de hierboven beschreven procedure prioritair worden behandeld door het secretariaat van de KSC.

Pas wanneer de behandeling van de nog hangende dossiers is afgerond, zal het secretariaat kunnen beginnen met de behandeling van de nieuwe vergunningsaanvragen die intussen zijn binnengekomen.