Kansspelcommissie en Nederlandse collega tekenen samenwerkingsovereenkomst

De Kansspelcommissie (KSC) en haar Nederlandse collega, de Kansspelautoriteit, hebben op 8/03/2021 een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend.

Door dit Memorandum of Understanding, en het daarbij behorende protocol, kunnen de KSC en de Kansspelautoriteit elkaar beter ondersteunen in hun toezichthoudende taken. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het uitwisselen van algemene informatie, bijvoorbeeld over best practices. Ook meer specifieke informatie kan worden uitgewisseld, bijvoorbeeld in het kader van handhaving en vergunningverlening. In het document worden gemeenschappelijke doelen genoemd, zoals het tegengaan van criminaliteit, bescherming van de speler en het voorkomen van kansspelverslaving. Magali Clavie, voorzitter van de Kansspelcommissie, tekende namens de KSC. Voor de Kansspelautoriteit zette de voorzitter van de raad van bestuur, René Jansen, zijn handtekening. Er werd door beide toezichthouders al op informele basis samengewerkt.

Magali Clavie is verheugd over de ondertekening van dit protocol en de versterking van de samenwerking met de Nederlandse Kansspelautoriteit. “Online kansspelen worden grensoverschrijdend aangeboden. Als gevolg daarvan is er meer behoefte aan internationale samenwerking tussen toezichthouders op (online) kansspelen. Informatie-uitwisselingen met buitenlandse collega’s zijn altijd bijzonder leerrijk.”

U kunt de overeenkomst hier vinden.