Hernieuwing van vergunningen

De vergunninghouders moeten erop toezien dat zij hun kansspelvergunning tijdig hernieuwen.

Hiertoe dienen zij op voorhand de nodige documenten te bezorgen aan het secretariaat van de Kansspelcommissie. Bij voorkeur gebeurt dit drie maanden voor de vervaldag van de vergunning. Zo wordt een laattijdige hernieuwing vermeden waardoor er een eventuele periode van verbod tot exploitatie ontstaat ingeval de vergunning niet tijdig hernieuwd wordt.

Het secretariaat stuurt de vergunninghouders enige tijd voor de vervaldag een verwittiging van hernieuwing. Deze dienst is enkel bedoeld om de vergunninghouders te herinneren aan de nakende vervaldag van de vergunning en aan hun verplichtingen indien zij een hernieuwing van hun vergunning wensen te bekomen.

De vergunninghouder kan zich in geen geval beroepen op het feit dat deze herinnering niet verstuurd is. Deze herinnering verschuift de verantwoordelijkheid niet van de vergunninghouder naar het secretariaat van de Kansspelcommissie of naar de Kansspelcommissie zelf en betreft louter een dienst.

De vergunninghouder, waarvan de vergunning nog niet hernieuwd is, kan zich evenmin beroepen op de ontvangst van deze herinnering om de kansspelen te blijven exploiteren na de vervaldag van de vergunning.