« Together for a better protection of gamblers »: Rondetafelgesprek op 22 september 2020

Sinds 20 jaar heeft de Belgische politiek de ambitie vooropgesteld om spelers te beschermen. Er werd in dat kader gekozen voor een kanalisatiebeleid via een beperkt maar strikt gereglementeerd aanbod van legale kansspelen. De Kansspelcommissie is als regulator belast met de controle ervan.

Dit model, dat voorbij onze landsgrenzen als toonaangevend wordt gezien, wordt vandaag geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, een onvermijdelijk gevolg van de digitalisering van de maatschappij en de grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid van kansspelen die daarmee gepaard gaan.

Naast deze nieuwe uitdagingen vormen ook illegale goksites een groot probleem. Deze sites trachten spelers te verleiden met een rijkelijk aanbod van kansspelen en houden daarbij helemaal geen rekening met geldende regels of maatregelen om spelers te beschermen. Integendeel, probleemspelers zijn net extra kwetsbaar voor deze illegale sector.

Deze situatie is gekend en wordt unaniem afgekeurd, maar eenduidige oplossingen voor het probleem liggen niet voor de hand en zijn vaak niet doeltreffend.

Magali Clavie, de nieuwe voorzitter van de Kansspelcommissie, is de mening toegedaan dat deze illegale websites op verschillende vlakken een ware plaag zijn die enkel kan worden aangepakt door het combineren van de juiste expertise en de inzet van alle betrokken partijen.

Het is in deze optiek dat zij heeft beslist om voor het eerst de legale gokoperatoren samen rond de tafel te brengen met zowel vertegenwoordigers uit de hulpverleningssector, met wetenschappers alsook met spelers. Doel van de bijeenkomst is kennis te maken en aan de verschillende belanghebbenden de mogelijkheid te geven elkaars standpunten te leren kennen en van gedachten te wisselen.

De voorzitter verwacht een open en constructief debat. Door op een serene, respectvolle en constructieve wijze in dialoog te treden en ook minder voor de hand liggende pistes te bewandelen, hoopt zij te komen tot een optimale bescherming van spelers binnen de legale sector en een efficiënte strijd tegen het illegale aanbod.

Deze eerste ontmoeting, die aanstaande dinsdag 22 zal september plaatsvinden, vloeit voort uit de wettelijke bepalingen van artikel 24/1,§2 van de kansspelwet van 7 mei 1999 die werd gewijzigd in 2019.

De verschilende sprekers zullen de volgende onderwerpen aankaarten:

  • Waarom is er een legaal aanbod?
  • Waarom bevoorrechten we het legale aanbod en hoe kunnen we spelers helpen om beter het onderscheid te maken tussen legale en illegale operatoren?
  • Hoe kunnen we de legale sector ontmoedigen om de praktijken van de illegale sector over te nemen (bv. verborgen bonussen)?
  • Hoe kunnen we via ITSME het online aanvragen van een toegangsverbod sluitender maken?
  • Hoe kunnen we kansspelen minder verslavend maken, maar toch nog steeds voldoende aantrekkelijk?
  • Hoe kunnen we het EPIS-systeem moderniseren en optimaliseren?
  • Hoe kunnen we probleemspelers beter begeleiden en spelers waarschuwen wanneer ze een kritiek punt bereiken?
  • Hoe kunnen we gokverslaafden doen stoppen met spelers en hen begeleiden naar de juiste hulp zodat ze een uitweg vinden?

Na deze onderwerpen zullen de aanwezigen telkens de kans krijgen om met elkaar in debat te gaan.

De komende maanden wil de Kansspelcommissie met de vergaarde kennis aan de slag om haar prioriteiten af te bakenen en tot concrete acties te komen. Daarvoor zullen multidisciplinaire werlgroepen worden opgericht, bestaande uit spelers, operatoren, vertegenwoordigers van de hulpverleningssector en schuldbemiddeling en leden van het Secretariaat en van de Kansspelcommissie. Meer informatie daarover volgt.