Update coronavirus: Regels voor de heropening van de casino's en speelautomatenhallen

Hier volgt informatie voor de kansspelsector over de regels die moeten gerespecteerd worden bij het heropenen van de kansspelinrichtingen klasse I (casino's) en klasse II (speelautomatenhallen). Deze regels vervangen geenszins de regels die door de overheid worden opgelegd, maar vullen ze aan.

  1. De servers van elke inrichting moeten weer in dienst gesteld zijn: elke inrichting kan alleen heropenen als het toegangsregistratiesysteem (EPIS) functioneert en het systeem voor het verzenden van gegevens naar de Kansspelcommissie (verantwoordelijkheid van elke inrichting) functioneert.
  2. Indien machines verplaatst zijn, moet de verantwoordelijke ervoor zorgen dat er altijd camera’s op gericht zijn, zoals vereist door de regelgeving.

  3. Het secretariaat van de Kansspelcommissie wenst ook de plattegrond van de machines en de lijst van de machines (goedkeuringsnummer, serienummer, plaatsnummer) te ontvangen. Deze documenten moeten per e-mail naar de Kansspelcommissie worden gestuurd via het e-mailadres machine@gamingcommission.be.

Om ervoor te zorgen dat deze heropening onder de beste omstandigheden voor iedereen plaatsvindt, adviseren wij u om deze punten enkele dagen van tevoren te controleren, zodat eventuele problemen tijdig kunnen worden opgelost. Eventuele verbindingsproblemen met de server van de Kansspelcommissie moeten worden gemeld aan e-services@gamingcommission.be.