Update Coronavirus: regels voor de heropening van de cafés vanaf 8/06/2020

Artikel 1 §3 ter van het Ministerieel besluit van 5/06/2020 verduidelijkt welke minimale specifieke modaliteiten er moeten worden gerespecteerd bij de heropening van de cafés:

“In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten :
- de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
- een maximum van tien personen per tafel is toegestaan;
- enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
- elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
- het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal;
- het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
- er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
- terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
- drankgelegenheden en restaurants mogen tot één uur `s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten.
Discotheken en dancings blijven tot en met 31 augustus 2020 gesloten.”

 

We verwijzen de horeca-uitbaters naar de Gids voor een veilige heropstart van de horeca en naar de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. Daarin staat onder meer dat minstens 1,5 meter afstand moet worden gehouden en dat de kansspeltoestellen na elk gebruik moeten worden ontsmet. Beide gidsen zijn te vinden op de site van de FOD Economie via https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn