Update Coronavirus: de casino’s en speelautomatenhallen blijven gesloten, de wedkantoren mogen heropenen vanaf 8/06/2020

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen van het coronavirus is de Nationale Veiligheidsraad op 3/06/2020 opnieuw bijeengekomen. In navolging van deze vergadering werd een nieuw Ministerieel Besluit gepubliceerd op 5/06/2020 (4e editie).

Het artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 05/06/2020 (Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm) stelt:

§ 1. De ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° "onderneming": elke natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft;
2° "consument": elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of activiteit van een vrij beroep vallen.

In afwijking van het eerste lid, zijn de volgende ondernemingen of onderdelen van ondernemingen gesloten tot en met 30 juni 2020:
1° de wellnesscentra, met inbegrip van sauna's;
2° de casino's en de speelautomatenhallen;
3° de pretparken en de binnenspeeltuinen;
4° de bioscopen.”

De heropening van de cafés en van de wedkantoren vereist bepaalde maatregelen die worden beschreven in het ministerieel besluit.

Te allen tijde moeten de veiligheidsmaatregelen zoals social distancing worden gerespecteerd.

 

Timing:

- 8/06/2020:
-       heropening van de wedkantoren
-       heropening van de cafés en een mogelijke heractivering van de bingotoestellen en de kansspeltoestellen met verminderde inzet die in deze inrichtingen staan

- 1/07/2020 (te bevestigen):
-       heropening van de casino’s
-       heropening van de speelautomatenhallen

 

We verwijzen voor meer informatie naar de officiële website van de Federale Overheid over de coronamaatregelen: www.info-coronavirus.be.

 

Wat u ook doet,

Waar u ook gaat,

Speel met mate en wees voorzichtig!