Update Coronavirus: datum heropening

De Kansspelcommissie is zich bewust van de crisis die momenteel de kansspeloperatoren treft. Ze begrijpt dan ook de wens om zo snel mogelijk de kansspelinrichtingen te willen heropenen. Boven alles is er nood aan duidelijkheid.

De Kansspelcommissie beschikt echter over geen enkele regelgevende macht om een datum van heropening te kunnen bepalen, noch om de voorwaarden voor een dergelijke heropening vast te leggen. Daarvoor is het wachten op een nieuw ministerieel besluit over de versoepeling van de maatregelen. Daarom wacht de Kansspelcommissie de beslissingen af die hierover door de Regering zullen worden genomen.

Het spreekt voor zich dat we de situatie op de voet volgen. We zullen op onze website communiceren zodra er bijkomende informatie is. U kunt dus best de nieuwsberichten op onze website in de gaten houden.