Weddenschappen met een beperkte inzet en een beperkte winstmogelijkheid (plaatselijke pronostieken). (7 mei 2014, hernomen op 9 mei 2018)

Weddenschappen met een beperkte inzet en een beperkte winstmogelijkheid (plaatselijke pronostieken). Wat kan en wat kan niet? (7 mei 2014, hernomen op 9 mei 2018)

Naar aanleiding van de aanstaande Wereldbeker voetbal, zal net zoals in het verleden bij vorige wereldbekers voetbal – de neiging van burgers om bij dergelijke grote evenementen te gokken zich op verschillende manieren etaleren, zoals het spontaan afsluiten van kleine weddenschappen of pronostieken in het plaatselijke café.

Gezien het uitzonderlijk karakter van dergelijke grote evenementen en de populariteit van de Belgische voetbalploeg dringt zich een aangepast regulering op.

Wat kan en wat kan niet?
 

  • De regelgeving

Artikel 3, 3. van de Kansspelwet voorziet in een uitzondering om kansspelen te exploiteren zonder een vergunning indien het gaat om kansspelen met een beperkte inzet en een beperkte winstmogelijkheid.
Door de wijziging van de Kansspelwet dient de Koning de nadere voorwaarden te bepalen waaronder dergelijke kansspelen geëxploiteerd kunnen worden. Echter tot op heden is dit koninklijk besluit er nog niet.
Hoewel het artikel handelt over kaart- en gezelschapspelen, kunnen dergelijke kleine weddenschappen als gezelschapspelen aanzien worden in het kader van dit artikel.
Bij gebreke aan een uitvoeringsbesluit, stelt de Kansspelcommissie met betrekking tot dze weddenschappen onderstaande prioriteiten op.
Onderstaande richtlijnen gelden niet indien er een mobiele kansspelinrichting klasse IV aanwezig is. Immers de noodzakelijke kanalisatie van spelers naar vergunde kansspelinrichtingen heeft in dat geval voorrang.
 

  • Prioriteiten van de controlecel van de Kansspelcommissie.

Een controledossier aangaande plaatselijke pronostieken is prioritair wanneer:
- Er een vraag is vanwege politiediensten of parket en de informatie over de inzetten en de uitbetalingen hoger zijn dan vermeld in de vroegere versie van de omzendbrief van het College der Procureurs-generaal aangaande de Kansspelwet (0,20 euro inzet en 6,20 euro maximale winst);
- Er sprake is van meerdere wedmogelijkheden andere dan winnend/gelijkspel/verliezend of de exacte eindscore van een bepaalde match;
- Er sprake is van aanwezigheid van minderjarigen (-18 jaar);
- Er sprake is van het opzetten van een commercieel circuit;
- Er sprake is van publiciteit voor illegale websites of inrichtingen die fungeren als sponsor;
- Er sprake is van organisatie door of aanwezigheid van personen gekend in het criminele circuit;
- Er een mobiele kansspelinrichting klasse IV aanwezig is.

 

  • Een controledossier aangaande plaatselijke pronostieken is niet prioritair wanneer:

- Er sprake is van de organisatie van een enkele wedmogelijkheid per match die op dezelfde dag wordt gespeeld (winnend/gelijkspel/verliezend of de exacte eindscore) waarvan de inzet de twee euro niet overschrijdt;
Het heeft dus op zich geen belang of het in casu gaat over een te winnen geldprijs of een te winnen materiële prijs. Beide zijn winstelementen die tot de kwalificatie van een kansspel leiden. Hoe groter de te winnen prijs, hoe groter de kans dat er een vraag tot tussenkomst vanwege parket of politiediensten zal gebeuren, waardoor het dus steeds aangewezen is om parket en gemeente te contacteren aangaande de voorgenomen organisatie van een plaatselijke pronostiek.