Persbericht n.a.v. reportage Pano op 7/03/2018

Kansspelcommissie blijft bescherming speler centraal plaatsen (8 maart 2018)

Naast een preventiecampagne om jongeren te beschermen tegen de gevaren van online gokken tijdens het WK, blijft de Kansspelcommissie (KSC) initiatieven nemen om jongeren en minderjarigen te beschermen: een beter online identificatiesysteem en strengere supervisie van speelruimtes met automaten voor kinderen. Met een komend koninklijk besluit dat voor duidelijkere reclameregels moet zorgen, zal de speler morgen meer en beter beschermd zijn dan vandaag.

De KSC controleert en reguleert de gokbedrijven en behartigt de belangen van de spelers. Per jaar worden meer dan 5000 klachten en informatieverzoeken van spelers behandeld, er worden maandelijks sancties uitgesproken en wekelijks controles uitgevoerd.

De KSC deelt dan ook de bezorgdheid over het toegenomen gokaanbod in België. Ze vroeg reeds in januari 2015 om duidelijke regels in te voeren en zo een strikter gokbeleid te kunnen voeren.

De KSC vindt in Minister Geens een goeie partner om de mazen in het net beetje bij beetje te dichten. Zo komt er binnenkort een koninklijk besluit dat voor duidelijkere reclameregels moet zorgen. Dat is essentieel aangezien tegenwoordig elk sportevenement doorspekt wordt met publiciteit voor kansspelen en weddenschappen. Met het WK in het vooruitzicht – onze Rode Duivels spreken niet in het minst tot de verbeelding van de allerkleinsten - is het belangrijk om bepaalde doelgroepen extra te beschermen. Daarom komen er bijvoorbeeld specifieke regels voor gokreclame in de buurt van kinderprogramma’s.

Het controleren en reguleren van gokreclame is een grote uitdaging. Voor 2011 was er een reclameverbod in België en toch werd er reclame gemaakt voor illegale operatoren in voetbalstadions. Ook op websites en mobiele telefoons is veel reclame vanuit het buitenland in België te zien. Denk maar aan de gokreclame in de Premier League. Voor de uitzending van Terzake werd reclame gemaakt voor een reis naar Las Vegas. Mocht een vergunde gokoperator een campagne richten t.a.v. kinderen, dan zal de KSC deze campagne stilleggen en kan het bedrijf zijn vergunning verliezen. Wat de reclame gericht aan probleemspelers betreft, merkt de KSC op dat het niet toegelaten is voor een vergund bedrijf om reclame aan een uitgesloten speler te richten. Momenteel kan de KSC omwille van privacyredenen de exploitant van kansspelen echter niet inlichten over de identiteit van uitgesloten personen. Wel kan iemand zelf aangeven aan een vergunde website dat hij/zij geen reclame meer wenst te ontvangen. Daarnaast wordt bekeken hoe het aantal en de omvang van bonussen kan worden beperkt.

Specifiek voor het WK Voetbal in juni 2018 wil de KSC een preventiecampagne voeren om mensen te wijzen op de gevaren van online gokken. De KSC reikt daarvoor de hand naar de betrokken actoren om hier samen vorm aan te geven.

Het beschermen van kwetsbare spelers, en minderjarigen in het bijzonder, was altijd al de prioriteit voor de KSC. Er is de lijst van uitgesloten spelers die ervoor zorgt dat kwetsbare groepen geen toegang meer hebben tot de casino’s (online en offline), speelhallen (online en offline) en weddenschappen (online). Dit centraal uitsluitingssysteem voor probleemspelers werkt 24 uur of 24, 7 dagen op 7. Omdat sommigen er via het internet toch in slaagden dit systeem te omzeilen, maakte de KSC werk van een sluitender identificatiesysteem voor online gokken. Online identificatie blijft een uitdaging voor eender welke sector, dat is voor de goksector niet anders. Met het nieuwe identificatiesysteem moet misbruik worden voorkomen.

Wat de speelruimtes met toestellen voor kinderen betreft: er is in de kansspelwet voor sommige spelen een uitzondering voorzien. Bij een kleine inzet is er geen vergunning van de KSC nodig. Het gaat bijvoorbeeld om spelen uitgebaat door pretparken of door kermisexploitanten. Deze speelruimtes vallen normaal gezien onder deze uitzonderingen. De KSC ontving hier tot op heden geen klachten over. Dit neemt niet weg dat de KSC zeker aandacht zal besteden aan dit fenomeen om eventuele misbruiken of agressieve praktijken op de markt na te gaan.