Het Secretariaat van de Kansspelcommissie ontvangt Hans Bonte en Vilvoordse delegatie, Benny De Hertog en Catherine Bodet van de politie en Jeroen Loos van de dienst lokale economie.

IMG_0867

 

Naar aanleiding van recente persartikels inzake kansspelen nodigde het Secretariaat van de Kansspelcommissie de burgemeester van Vilvoorde uit voor een verdiepend gesprek over kansspelen, de rol van het Secretariaat, de Commissie en de aandacht voor de bekommernissen op lokaal vlak.

In een positieve sfeer vond een constructieve dialoog plaats. Er werd een vergelijking gemaakt met de situatie van andere regulatoren, ook in andere landen, en er volgde een bespreking van de controle en sancties, de adviesbevoegdheid van de gemeenten en de werking van het Secretariaat. Evenzeer was er aandacht voor een technisch luik waarbij de ingenieurs hun controle van de kansspelen toelichten.

Peter Naessens, directeur: "Het werk van het Secretariaat is niet altijd zichtbaar, maar essentieel wil men vruchten plukken van een goed werkend kansspelbeleid. Wij danken de burgemeester en zijn team voor de bereidheid in dialoog te willen gaan, en ons de mogelijkheid te geven de bescherming van de speler en de openbare orde nader toe te lichten. Er is het besef dat investeringen in een efficiënt kansspelbeleid de noden op het gemeentelijk niveau ook kunnen helpen lenigen."

Burgemeester Hans Bonte: "Deze ontmoeting zal ongetwijfeld bijdragen tot een beter inzicht in de dagelijkse werkzaamheden van het Secretariaat en de bezorgdheden van de lokale overheden.  Ik denk dat er nog een weg af te leggen is om tot een meer coherent kansspelbeleid te komen, maar alvast geeft dit bezoek vertrouwen dat de Kansspelcommissie en gemeenten niet diametraal tegenover elkaar staan om een correct kansspelbeleid te implementeren. Het is nu al duidelijk dat er betere wetgeving en meer capaciteit nodig is om allerlei misbruiken tegen te gaan."