KSC lid van Cerre

De KSC maakt sinds 17 mei  2017 deel uit van het Centre on Regulation in Europe (Cerre). Doel van dit forum is om de regulering van netwerken en digitale industrieën te verbeteren. Leden kunnen leren van de goede praktijken in andere gereguleerde markten. Een dergelijke samenwerking is zowel nuttig voor operatoren, regulatoren en technologieplatformen vanuit transnationale optiek.

Naast de KSC maken ook andere Belgische actoren deel uit van dit kenniscentrum. Zo nemen ondermeer het BIPT, Orange Belgium, de CSA en Proximus deel aan bijeenkomsten.

Meer informatie op www.cerre.eu