Nota: tombola, eten en drinken in kansspelgelegenheden klasse II, III en IV en aanvragen publiciteit en acties

Een kansspelinrichting is essentieel gericht op de exploitatie van kansspelen. Randactiviteiten moeten essentieel accessoir blijven. Om een politiek van inperking en gecontroleerde expansie te blijven ondersteunen, bereikten de Kansspelcommissie verschillende gevallen waaruit blijkt dat dringend nadere regels moeten worden opgelegd aan kansspelinrichtingen. De Kansspelcommissie heeft daarbij aandacht besteed aan het onderscheiden beschermingsniveau verbonden aan verschillende types kansspelinrichtingen (leeftijd, EPIS,…), het vermijden van een ongerechtvaardigde uitbreiding van het aanbod, een voldoende mate van onderscheid tussen de verschillende types van vergunningen, sociaal-maatschappelijke aspecten en de voortschrijdende digitalisering van de kansspelmarkt.

In een eerste fase zijn dringend regels nodig voor tombola’s, eten en drinken, en speciale acties. Indien verder noodzakelijk zullen ook nog nadere regels worden uitgewerkt qua reclame en loyauteitsacties.

Hier vindt u de nota betreffende tombola, eten en drinken in kansspelgelegenheden klasse II, III en IV en aanvragen publiciteit en acties