Mededeling tot oprichting van een Subcommissie Spelen

Tijdens haar zitting van 9 september 2015 bevestigde de Kansspelcommissie de omkaderingsnota aangaande de mogelijkheid tot het inrichten van weddenschappen op virtuele evenementen zoals goedgekeurd op 1 juli 2015. Deze nieuwe omkadering en de in de nota bepaalde beperkingen traden aldus in werking op 1 september 2015.

De Kansspelcommissie merkt dat in toenemende mate spelen worden voorgelegd die het onderscheid tussen de verschillende soorten (online) kansspelen en/of de plaats van exploitatie in vraag kunnen stellen (weddenschappen, casinospelen, speelzaalspellen en instantspellen).

Gezien de diverse, soms zelfs tegengestelde, reacties vanuit de sector, beslist de Kansspelcommissie om een subcommissie op te richten die deze problematiek verder zal analyseren, met bijzondere aandacht voor virtuele weddenschappen, live weddenschappen en instantspellen.

De subcommissie zal een agenda en planning uitwerken en kan hoorzittingen organiseren op basis van ingediende reacties.

Begin volgend jaar zal de Kansspelcommissie een gemotiveerd advies afleveren die een oplossing kan bieden voor deze problematiek.

Goedgekeurd in de Kansspelcommissievergadering van 9 september 2015.