Update bingo’s tegen 01/01/2015

- De vergunninghouder "E" (fabrikant van bingo’s) ontwikkelt kits die voldoen aan de eisen voor 2015 (zie hieronder). De kits moet worden afgerond tegen het einde van maart 2014.

- De testen Metrologie moeten voltooid zijn tegen het einde van juni 2014.

- Zodra de kits beschikbaar zijn, moet de vergunninghouder "E" (fabrikant van bingo’s) ervoor zorgen dat de licentiehouder "E" (plaatser van de bingo) voor elke upgrade of variante ook een kit ontvangt die de nieuwe hardware (bescherming glas, eIDkaart, ...) bevat.. De software hoeft hij niet noodzakelijk activeren.

- De vergunninghouder "E" (plaatser) moet, voor elke machines, de kits verwerven en de installatie van nieuwe hardware op 01/10/2014 ten laatste voltooien.

- De vergunninghouder "E" (plaatser) moet de tijd vereist om de update van alle machine te activeren inschatten en om de aanpassingen beginnen zodat al zijn bingo’s uiterlijk op 01/01/2015 aan de eisen "2015" voldoen.
 

 Herinnering van wijzigingen die moeten worden geactiveerd voor 01/01/2015:

- Inschakelen van de eIDkaart.

- Detectie inschakelen van de "switch glas"

- Inschakelen van de 5 %-regel (KB 2004/03/02 lijst III artikel 1).

- Het gegeven "Nbr_Door_Open" naar de "online” doorgeven.

- Verwijderen (voor de berekening van het uurverlies) van de 120 seconden forfaitair en hetzelfde principe toepassen als voor de machines van klasse IV (berekening gebaseerd op de gemiddelde minimumtijd vermenigvuldigd met 2).
  

Controles

Waarschuwingscontroles zullen in het eerste kwartaal van 2015 op het terrein uitgevoerd worden. Vanaf 1 april 2015 worden de uitbaters die niet in orde zijn geverbaliseerd.