Uitsluiting van personen in collectieve schuldenregeling

De personen voor wie het verzoek tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd verklaard worden sinds 1 september 2013 automatisch uitgesloten uit de speelautomatenhallen, casino’s en kansspelwebsites (art. 54 § 3.6 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen).

Het effectief inwerkingtreden van deze maatregel die voortkomt uit de gewijzigde kansspelwet van 10 januari 2010 werd al maanden verwacht, maar de voltooiing van de praktische regelingen (vooral de informatica en de overdracht van de gegevens van de betrokken personen) heeft de uitvoering vertraagd.

De nieuwe uitsluitingmaatregel houdt op te bestaan zodra een persoon niet meer op de lijst staat van personen in collectieve schuldenregeling. Als het einde van de schuldenregeling onterecht niet geregistreerd werd, moet de persoon contact nemen met zijn/haar schuldbemiddelaar (advocaat of maatschappelijk werker). Die moet zorgen voor de schrapping door de griffie van de betrokken rechtbank.

De Kansspelcommissie werkt uitsluitend op basis van officiële gegevens die zij ontvangt. Ze kan deze gegevens niet zelf verbeteren.