Rookverbod in kansspelinrichtingen

De Kansspelcommissie ontving d.d. 22/11/2013 een schrijven van de Minister van Volksgezondheid, mevrouw Onkelinx, waarin wordt meegedeeld dat geen speelautomaten mogen aanwezig zijn in de lokalen die ook dienen als rookkamer.

Volgens de FOD Volksgezondheid moet de huidige rookwetgeving (Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook en KB van 28 januari betreffende de vaststelling van de voorwaarden van het rookverbodsteken en van de installatie van een ventilatiesysteem) thans restrictief worden geïnterpreteerd daar waar het de uitbaters van gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek onder bepaalde voorwaarden is toegelaten om een rookkamer te voorzien.

Deze restrictieve interpretatie van FOD Volksgezondheid werd onlangs bevestigd in twee vonnissen (Corr. Rb. Oudenaarde d.d. 6 juni 2013 en Corr. Rb. Luik d.d. 8 oktober 2013).
De Kansspelcommissie deelt mee dat zij haar standpunt uiteengezet in haar nota d.d. september 2012 met betrekking tot het rookverbod blijft aanhouden tot het in kracht van gewijsde treden van bovenvermelde vonnissen (i.e. tot alle beroepsprocedures zijn uitgeput).
 
De FOD Volksgezondheid deelt tenslotte nog mee dat alle vergunninghouders zullen worden aangeschreven met betrekking tot deze problematiek.
 

Het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Luik werd op 30 september 2014 door het Hof van Beroep te Luik bevestigd. Omdat in de rookkamer gokautomaten werden opgesteld, beschouwt het Hof deze kamer als een publieke plaats waar niet mag gerookt worden.