Nota: Wedstrijdvervalsingen

Gericht aan alle vergunninghouders F1

In het kader van de strijd tegen wedstrijdvervalsing sloot de Kansspelcommissie als regulator inzake kansspelen onlangs samenwerkingsakkoorden af met FIFA en IOC. Thans is er ook op het Belgisch niveau een protocol in de maak met als doel de integriteit van de sport te vrijwaren.
 
Krachtens artikel 43/5, 2. van de Kansspelwet dienen alle vergunninghouders F1 te beantwoorden aan de vereisten van de functie.
 
Op 4 juni 2014 besliste de Kansspelcommissie dat een voorzichtige, zorgvuldige en professionele operator van weddenschappen elke onregelmatigheid wat betreft inzetten op zijn aangeboden weddenschappen aan de regulator dient te melden op fraud@gamingcommission.be .
 
De Kansspelcommissie zal als meldpunt voor de operatoren de informatie steeds met de nodige discretie behandelen en de meldende operator op de hoogte stellen van het eventueel verder gevoerde onderzoek.