Vergadering met de hulpsector over reclame voor kansspelen

10-sep-2021

Op 7 september 2021 vond een vergadering plaats in het kader van artikel 24/1 §1 van de wet van 7 mei 1999. De verschillende sprekers gaven hun mening over de vooruitgang die is geboekt met het koninklijk besluit van 25 oktober 2018, over de resterende leemten en over de toekomstige uitdagingen. ...

Lees meer

Rapport EURO 2020

3-aug-2021

Hier kunt u het EK-rapport van de Kansspelcommissie raadplegen over de weddenschappen tijdens EURO 2020.

Lees meer

Procedure behandeling aanvragen vergunningen F2 (dagbladhandels)

28-jul-2021

Tijdens haar vergadering van 28 juli 2021 heeft de Kansspelcommissie (KSC) beslist de procedure voor de behandeling van vergunningsaanvragen F2 (dagbladhandels) aan te passen. Voor de werkwijze zal de KSC zich voortaan baseren op de gangbare betekenis van een dagbladhandelaar, namelijk een handelaar die dagbladen verkoopt. ...

Lees meer

Bericht aan de door de overstromingen getroffen vergunninghouders

26-jul-2021

De Kansspelcommissie (KSC) verzoekt alle vergunninghouders die schade hebben geleden waardoor zij genoodzaakt zijn hun inrichtingen tijdelijk te sluiten, de KSC daarvan onverwijld in kennis te stellen via info@gamingcommission.be. Je kan dit doen onder vermelding van de naam van de inrichting, het nummer van de vergunning, het adres en indien mogelijk, de geplande heropeningsperiode. ...

Lees meer

Nieuwe uitbater van het casino van Oostende vanaf 1 augustus

12-jul-2021

De Kansspelcommissie kende tijdens haar vergadering van 7 juli 2021 een vergunning klasse A toe aan Infiniti Casino Oostende NV voor de uitbating van het casino van Oostende vanaf 1 augustus 2021.

De beslissing werd genomen op basis van de concessieovereenkomst die werd verleend door de stad Oostende.

Lees meer

Update Coronavirus: Nieuw sluitingsuur casino’s, speelautomatenhallen, cafés en wedkantoren

24-jun-2021

We verwijzen voor de officiële informatie naar de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 24/06/2021 (http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm): (... ...

Lees meer

Nieuwe gokfolder voor probleemspelers

9-jun-2021

Net voor de start van het EK voetbal heeft de KSC haar gokfolder voor probleemspelers in een nieuw jasje gestoken. Deze folder bevat onder meer een formulier waarmee een speler een uitsluiting uit de kansspelinrichtingen - ook online - kan aanvragen. Hiermee verlaagt de drempel voor probleemspelers om de stap naar genezing te zetten. ...

Lees meer

Sectorprotocollen heropening casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren

9-jun-2021

U vindt hierbij de ondertekende sectorprotocollen voor een veilige heropening van de casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren op 9/06/2021. - Sectorprotocol: casino's - Sectorprotocol: speelautomatenhallen - Sectorprotocol: wedkantoren

Lees meer

Update Coronavirus: Heropening casino’s, speelautomatenhallen, cafés en wedkantoren

7-jun-2021

De Kansspelcommissie ontvangt veel vragen over de regels die zullen gelden voor de geplande heropening van de casino’s, speelautomatenhallen, cafés en wedkantoren op woensdag 9/06/2021. Zodra we de sectorprotocollen met de concrete regels hebben ontvangen, zullen we hierover communiceren op onze website en social media. ...

Lees meer

Protocol tussen de Kansspelcommissie en de Federale Politie

4-jun-2021

Op 11 mei werd een protocol afgesloten tussen de Kansspelcommissie en de Federale Politie omtrent de uitwisseling van persoonsgegevens van leden van de politiediensten. De originele versie van het protocol met de ondertekening vindt u hier in het Frans. U vindt hier ook de officieuze vertaling van het protocol in het Nederlands.

Lees meer

Het nieuwe jaarverslag is er!

30-mei-2021

U kunt het Jaarverslag 2020 hier raadplegen.

Lees meer

Always Play Legally

25-mei-2021

Van 26 april tot 11 juni lanceert de Kansspelcommissie de preventiecampagne Always Play Legally om spelers te wijzen op het verschil tussen legale en illegale goksites.

Meer informatie op www.alwaysplaylegally.be.

Speel altijd met mate en wees voorzichtig!

Lees meer

Communicatie voor de werkgevers van de kansspelinrichtingen (Vergunningen D)

25-mei-2021

Het secretariaat van de Kansspelcommissie heeft aan alle aanvragers van een vergunning klasse D per persoonlijke brief de vraag gesteld of de hangende aanvraag nog steeds actueel is. Indien wij geen antwoord ontvingen, zal het dit beschouwd worden als een verzoek tot afstand van de oorspronkelijke aanvraag. ...

Lees meer

Update Coronavirus: De langverwachte heropening van de terrassen betekent niet de heropening van de bingotoestellen!

6-mei-2021

We verwijzen naar de officiële informatie van de Federale Overheid over de regels voor de buitenterrassen (https://www.info-coronavirus. ...

Lees meer

Brochure uitsluiting van kansspelen bedoeld voor professionals - Mei 2021

3-mei-2021

In het kader van uw beroep ontmoet u misschien mensen voor wie gokken een probleem is geworden, momenteel aan het worden is of binnenkort waarschijnlijk zal worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om spelers te beschermen, waarvan een aanvraag tot uitsluiting van kansspelen een doeltreffende maatregel is. ...

Lees meer

Update Coronavirus

27-mrt-2021

De regeling in het ministerieel besluit van 26 maart 2021, dat van toepassing is vanaf 27 maart 2021, brengt geen verandering in de situatie met betrekking tot de exploitatie van kansspelen en weddenschappen. De casino's, speelhallen, wedkantoren en cafés blijven gesloten. Dagbladhandels mogen open blijven en het aannemen van weddenschappen is niet verboden. ...

Lees meer

Arresten n° 250.032 en n° 250.035 van de Raad van State

19-mrt-2021

Naar aanleiding van de arresten n° 250.032 en n° 250.035 van de Raad van State werden de volgende protocollen geannoteerd: - Keuringsprotocol van kansspelautomaten Bestemd voor exploitatie in de kansspelinrichtingen klasse I (Casino's); en - Keuringsprotocol van kansspelautomaten Bestemd voor exploitatie in de kansspelinrichtingen klasse II (Speelhallen). ...

Lees meer

Kansspelcommissie en Nederlandse collega tekenen samenwerkingsovereenkomst

9-mrt-2021

De Kansspelcommissie (KSC) en haar Nederlandse collega, de Kansspelautoriteit, hebben op 8/03/2021 een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend. Door dit Memorandum of Understanding, en het daarbij behorende protocol, kunnen de KSC en de Kansspelautoriteit elkaar beter ondersteunen in hun toezichthoudende taken. ...

Lees meer

Technische nota 5/03/2021 is beschikbaar

5-mrt-2021

Het ontwerp van technisch protocol van klasse IV voor weddenschappen op virtuele sportevenementen, dat in de zomer van 2020 op onze website is gepubliceerd, is onder meer herzien naar aanleiding van opmerkingen uit de sector. Het nieuwe ontwerp (versie 5 maart 2021) is beschikbaar op onze website. U vindt meer informatie over dit onderwerp in de technische nota "Technische nota van 5 maart 2021".

Lees meer

Together for a better protection of gamblers

2-mrt-2021

Op 22 september 2020 heeft de Kansspelcommissie een rondetafel georganiseerd met als titel "Together for a better protection of gamblers". Aan deze ontmoeting namen zowel gokoperatoren, vertegenwoordigers van de hulpsector als wetenschappers deel. De nadruk lag op de dreiging en de gevaren die verbonden zijn aan illegale goksites. ...

Lees meer

U heeft niets te winnen bij het spelen op illegale goksites!

3-feb-2021

Spelen op een illegale goksite is gevaarlijk: als speler geniet u geen enkele bescherming of garantie op uitbetaling en bovendien bent u strafbaar! Voor haar strijd tegen de illegale goksector beheert de Kansspelcommissie een zwarte lijst van illegale goksites. Deze maand werd de zwarte lijst (https://www.gamingcommission.be/.../est... ...

Lees meer

Publicatie koninklijk besluit 14/01/2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22/12/2010 betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting

2-feb-2021

Op 2/02/2021 werd het "koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22/12/2010 betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting" gepubliceerd in het Staatsblad: FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ...

Lees meer

Publicatie koninklijk besluit 28/01/2021 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de KSC

29-jan-2021

Op 29/01/2021 werd het "koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2021" gepubliceerd in het Staatsblad: FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. ...

Lees meer

28-dec-2020

Het Secretariaat van de Kansspelcommissie is gesloten tot 4 januari 2021

Lees meer

Hernieuwing van vergunningen

17-dec-2020

De vergunninghouders moeten erop toezien dat zij hun kansspelvergunning tijdig hernieuwen. Hiertoe dienen zij op voorhand de nodige documenten te bezorgen aan het secretariaat van de Kansspelcommissie. Bij voorkeur gebeurt dit drie maanden voor de vervaldag van de vergunning. ...

Lees meer

Advies burgemeesters: vergunningsaanvragen voor cafés

17-dec-2020

Het Koninklijk besluit van 11 oktober 2018 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C stelde enerzijds een typedocument “Advies burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse III” in en verhoogde anderzijds de bevoegdheid van de ...

Lees meer

Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2021

14-dec-2020

De ministerraad van 11/12/2020 keurde op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijdrage bepaalt in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie voor 2021. De bijdrage wordt betaald door de houders van de licenties van klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 en G2. ...

Lees meer

Persbericht: Pro League en Kansspelcommissie versterken samenwerking

11-dec-2020

U kunt hier het persbericht lezen over de versterkte samenwerking tussen de Kansspelcommissie en de Pro League.

Lees meer

Jaarverslag 2019: correctie

8-dec-2020

Op p. 39 en 40 werden de cijfers van de online weddenschappen (financiële gegevens van 2018) gecorrigeerd.

U vindt hierbij de aangepaste versie van het jaarverslag.

Lees meer

Update coronavirus: krantenwinkels mogen wedterminals heractiveren vanaf 1/12/2020

30-nov-2020

Het ministerieel besluit van 28/11/2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29/11/2020, vervangt de regel uit het ministerieel besluit van 1/11/2020 die bepaalt dat essentiële handelszaken enkel essentiële goederen mogen aanbieden. De regel die verbood aan dagbladhandels om de wedterminals te activeren, is dus niet meer van toepassing vanaf 1/12/2020. ...

Lees meer

U heeft niets te winnen bij het spelen op illegale goksites!

19-nov-2020

Spelen op een illegale goksite is gevaarlijk: als speler geniet u geen enkele bescherming of garantie op uitbetaling en bovendien bent u strafbaar! Voor haar strijd tegen de illegale goksector beheert de Kansspelcommissie een zwarte lijst van illegale goksites. Deze maand werd de zwarte lijst (https://www.gamingcommission.be/.../est... ...

Lees meer

Update coronavirus: F-bestanden

17-nov-2020

Aangezien de casino's (klasse I), speelautomatenhallen (klasse II), cafés met speelautomaten (klasse III) en wedkantoren (klasse IV) gesloten zijn, kan de verzending van de F-bestanden worden opgeschort tot deze vestigingen terug openen. Deze richtlijn is eveneens van toepassing op de dagbladhandels, aangezien het niet toegelaten is om weddenschappen aan te bieden. ...

Lees meer

Update coronavirus: de casino's, de speelautomatenhallen, de cafés en de wedkantoren moeten gesloten blijven en de wedterminals in de dagbladhandels mogen niet meer gebruikt worden.

12-nov-2020

Het ministerieel besluit van 1/11/2020 (http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm) wijzigt de regels als volgt: - De casino’s (klasse I), de speelautomatenhallen (klasse II), de cafés en de wedkantoren (klasse IV) zijn gesloten. Zie artikel 6 §1 °1. ...

Lees meer

Update coronavirus: Sluiting van de casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren in gans België

29-okt-2020

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen van de gezondheidscrisis werd een nieuw Ministerieel Besluit gepubliceerd op 28/10/2020. Artikel 8 van dit besluit (Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n. ...

Lees meer

Update coronavirus: Opnieuw bijkomende maatregelen voor de casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren

26-okt-2020

Een nieuw ministerieel besluit van 23/10/2020 wijzigt opnieuw de regels betreffende de openingsuren voor de casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren. In het Waals en het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest werden bovendien nog bijkomende beperkingen ingevoerd. ...

Lees meer

Update coronavirus: nieuwe maatregelen voor cafés, casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren

19-okt-2020

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen van het coronavirus is het Overlegcomité op 16/10/2020 opnieuw bijeengekomen. In navolging van deze vergadering werd een nieuw Ministerieel Besluit gepubliceerd op 18/10/2020. Het Ministerieel Besluit van 18/10/2020 (Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm) stelt: - Voor de cafés: o De cafés moeten gesloten blijven. ...

Lees meer

Kansspelcommissie voegt nieuwe sites toe aan lijst van illegale goksites

6-okt-2020

De Kansspelcommissie wil als Belgische kansspelregulator de strijd aangaan met illegale goksites. Elke maand voegt ze nu nieuwe sites toe aan haar zwarte lijst van illegale goksites. Deze maand werden de volgende sites toegevoegd aan de zwarte lijst: - www.whitelioncasino.com - syndicate.casino - gg.bet Via deze link kunt u de volledige lijst raadplegen. ...

Lees meer

Het nieuwe jaarverslag is er!

30-sep-2020

U kunt het Jaarverslag 2019 hier raadplegen.

Lees meer

Update coronavirus : Nieuwe maatregelen in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

29-sep-2020

Het Besluit van 28/09/2020 van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt dat boekhandels die beschikken over een speelruimte uiterlijk om 22.00u moeten sluiten. Het Casino van Brussel en de speelautomatenhallen mogen in dat geval open blijven tot 01.00u maar de bar/restaurant moet sluiten om 23.00u.

Lees meer

« Together for a better protection of gamblers »: Rondetafelgesprek op 22 september 2020

20-sep-2020

Sinds 20 jaar heeft de Belgische politiek de ambitie vooropgesteld om spelers te beschermen. Er werd in dat kader gekozen voor een kanalisatiebeleid via een beperkt maar strikt gereglementeerd aanbod van legale kansspelen. De Kansspelcommissie is als regulator belast met de controle ervan. ...

Lees meer

Update Coronavirus: Nieuwe regels voor casino's en speelautomatenhallen

29-jul-2020

Het ministerieel besluit dat dinsdag 28/07/2020 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd voorziet in nieuwe regels met betrekking tot de exploitatie van kansspelen in casino’s en speelautomatenhallen. Vanaf woensdag 29/07/2020 moeten de contactgegevens (telefoonnummer of een e-mailadres) van één bezoeker of deelnemer per huishouden worden geregistreerd bij aankomst. ...

Lees meer

Update Coronavirus: Nieuwe regels voor casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren

11-jul-2020

Het ministerieel besluit dat vrijdag 10/07/2020 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd voorziet in nieuwe regels met betrekking tot de exploitatie van kansspelen. Vanaf zaterdag 11/07/2020 is het dragen van een mondmasker verplicht in alle handelszaken en in casino's en speelautomatenhallen. ...

Lees meer

Update Coronavirus: Richtlijnen voor de heropening van de casino's en speelautomatenhallen

1-jul-2020

U vindt hierbij de richtlijnen voor kansspelinrichtingen klasse I en II uit de Gids voor de opening van de handel, p. 18-19 (FOD Economie).

Lees meer

Update Coronavirus: regels voor de heropening van de casino’s en speelautomatenhallen vanaf 1/07/2020

30-jun-2020

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen van het coronavirus had de Nationale Veiligheidsraad op 24/06/2020 de heropening van de casino’s en speelautomatenhallen vanaf 1/07/2020 aangekondigd. Het ministerieel besluit van 30/06/2020 (Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm) bevestigt dat nieuws. ...

Lees meer

Update Coronavirus: Heropening van de casino’s en speelautomatenhallen vanaf 1/07/2020

24-jun-2020

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen van het coronavirus is de Nationale Veiligheidsraad op 24/06/2020 opnieuw bijeengekomen. Op basis van wat de Eerste Minister tijdens deze persconferentie heeft meegedeeld, mogen de casino’s en speelautomatenhallen heropenen vanaf 1/07/2020. ...

Lees meer

Update coronavirus: Regels voor de heropening van de casino's en speelautomatenhallen

11-jun-2020

Hier volgt informatie voor de kansspelsector over de regels die moeten gerespecteerd worden bij het heropenen van de kansspelinrichtingen klasse I (casino's) en klasse II (speelautomatenhallen). Deze regels vervangen geenszins de regels die door de overheid worden opgelegd, maar vullen ze aan. ...

Lees meer

Verslaafd aan kansspelen? Bescherm uzelf!

11-jun-2020

Besteedt u meer tijd en geld aan kansspelen dan u zou willen? Heeft iemand in uw naaste omgeving een problematische relatie met kansspelen ontwikkeld? Bij de Kansspelcommissie kunt u een toegangsverbod aanvragen waardoor u niet langer toegelaten wordt in de casino's, de speelautomatenhallen en binnenkort ook de wedkantoren. ...

Lees meer

Update Coronavirus: regels voor de heropening van de cafés vanaf 8/06/2020

9-jun-2020

Artikel 1 §3 ter van het Ministerieel besluit van 5/06/2020 verduidelijkt welke minimale specifieke modaliteiten er moeten worden gerespecteerd bij de heropening van de cafés: “In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten : - de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de ...

Lees meer

Update Coronavirus: de casino’s en speelautomatenhallen blijven gesloten, de wedkantoren mogen heropenen vanaf 8/06/2020

5-jun-2020

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen van het coronavirus is de Nationale Veiligheidsraad op 3/06/2020 opnieuw bijeengekomen. In navolging van deze vergadering werd een nieuw Ministerieel Besluit gepubliceerd op 5/06/2020 (4e editie). Het artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 05/06/2020 (Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm) stelt: Ҥ 1. ...

Lees meer

Update Coronavirus: heropening casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren

3-jun-2020

Tijdens de persconferentie op 3/06/2020 die volgde op de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad, heeft Mevrouw de Eerste Minister aangekondigd dat de casino's pas mogen heropenen vanaf 1/07/2020. ...

Lees meer

Update Coronavirus: casino’s, speelautomatenhallen, cafés en wedkantoren moeten gesloten blijven

15-mei-2020

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen van het coronavirus is de Nationale Veiligheidsraad op 13 mei 2020 opnieuw bijeengekomen. Het artikel 1 §1 van het Ministerieel Besluit van 15/05/2020 (Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n. ...

Lees meer

Secretariaat opnieuw geopend op afspraak vanaf 18/05/2020

15-mei-2020

In de afbouwfase van de coronamaatregelen zal het onthaal van het Secretariaat van de Kansspelcommissie op de 5e verdieping opnieuw geopend zijn vanaf maandag 18 mei 2020. Het Secretariaat zal telkens open zijn op maandag - woensdag - vrijdag, en dit enkel op afspraak. U dient uw afspraak vooraf telefonisch vast te leggen via 02 504 00 40. ...

Lees meer

Wat met de dagbladhandels?

12-mei-2020

In het ministerieel besluit van 8/05/2020 wordt niets gepreciseerd voor de weddenschapsterminals in dagbladhandels. Dit betekent dat ze in werking mogen worden gesteld. ...

Lees meer

Update Coronavirus: casino’s, speelautomatenhallen, cafés en wedkantoren moeten gesloten blijven

8-mei-2020

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen van het coronavirus is de Nationale Veiligheidsraad op 6 mei 2020 opnieuw bijeengekomen. De artikels 1 §1 en §7 van het Ministerieel Besluit van 8/05/2020 (Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n. ...

Lees meer

Update Coronavirus: datum heropening

7-mei-2020

De Kansspelcommissie is zich bewust van de crisis die momenteel de kansspeloperatoren treft. Ze begrijpt dan ook de wens om zo snel mogelijk de kansspelinrichtingen te willen heropenen. Boven alles is er nood aan duidelijkheid. ...

Lees meer

Update Coronavirus: alle documenten dienen zoveel mogelijk via elektronische weg opgestuurd te worden tot en met 3/05/2020

16-apr-2020

U vindt hier het persbericht van de Kansspelcommissie naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen van het coronavirus.

Lees meer

Secretariaat gesloten vanaf 16/03/2020 tot en met 3/05/2020

16-apr-2020

Wegens de maatregelen tegen het coronavirus zal het onthaal van het Secretariaat van de Kansspelcommissie op de 5e verdieping uitzonderlijk gesloten zijn vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met zondag 3 mei 2020. Spelers die zich wensen uit te sluiten van toegang tot de kansspelinrichtingen kunnen dit doen via info@gamingcommission.be of via de post (Kantersteen 47, 1000 Brussel). ...

Lees meer

Verplichte stortingslimiet: maximaal 500 EUR per week

6-apr-2020

Als speler mag u per week maximaal 500 euro opladen op uw online speelrekeningen. Deze limiet geldt per individuele speler en over alle vergunde websites heen. Dat betekent dat u vandaag niet meer dan 500 EUR kunt opladen per kansspelwebsite. Deze maatregel is er om de spelers te beschermen. Momenteel is het niet mogelijk om een verhoging van deze limiet toe te staan. ...

Lees meer

Nieuwe Voorzitter Kansspelcommissie

3-apr-2020

Op 1 april 2020 nam mevrouw Magali Clavie het roer van de Kansspelcommissie over van de heer Etienne Marique. Zij is magistraat en is ook Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie geweest. De nieuwe Voorzitter is heel gemotiveerd om deze nieuwe uitdaging samen met het Secretariaat en de leden van de Commissie aan te gaan. ...

Lees meer

Kansspelen in tijden van corona

2-apr-2020

Bescherming van de spelers is in de huidige coronacrisis meer dan ooit van belang. De Kansspelcommissie is zich ervan bewust dat veel mensen dezer dagen plots thuiszitten en te maken krijgen met extra vrije tijd, of dat ze hun werk dreigen te verliezen waardoor een financiële kater lonkt. ...

Lees meer

Coronavirus: fysieke casino’s, fysieke speelautomatenhallen, cafés met kansspeltoestellen en fysieke wedkantoren moeten sluiten tot en met 3/05/2020

30-mrt-2020

U vindt hier het persbericht van de Kansspelcommissie naaar aanleiding van de laatste ontwikkelingen van het coronavirus.

 

 

Lees meer

Update coronavirus: tijdelijke stopzetting doorsturen F-bestanden voor de landbased kansspelsector

27-mrt-2020

U vindt hier de nota van de Kansspelcommissie betreffende de tijdelijke stopzetting van het doorsturen van de F-bestanden voor de landbased kansspelsector.

 

Lees meer

Openbaar standpunt koninklijk besluit 25 oktober 2018

23-jan-2020

U kunt hier het openbaar standpunt van de KSC betreffende het koninklijk besluit 25 oktober 2018 raadplegen.

Lees meer

Rapport: Gokreclame in de play-offs voetbal en het effect op gokactiviteit

3-jan-2020

Naar aanleiding van het reclamedebat inzake kansspelen en de publicatie van het koninklijk besluit van 25 oktober 2018[1] dat de regels voor gokreclame vastlegt en in werking trad op 1 juni 2019, heeft het Secretariaat van de Kansspelcommissie beslist om voor het eerst een kwalitatieve analyse te maken van de gokreclame aanwezig in de sport. ...

Lees meer

Prettige feestdagen!

19-dec-2019

De Kansspelcommissie en haar Secretariaat wensen u en uw naasten prettige feestdagen en een voorspoedig 2020!


Het Secretariaat zal tussen Kerst en Nieuwjaar geopend zijn op 27, 30 en 31 december.

 

Lees meer

Subcommissie over het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten (KB+)

4-okt-2019

Raadpleging van de hulpverleningssector, de preventiediensten mbt gokverslaving en de schuldbemiddelingsdiensten De subcommissie over het KB+, die beoogt te verduidelijken hoe het KB+ zal worden uitgevoerd, wenst de praktische opmerkingen van de hulpverleningssector, de preventiediensten mbt gokversaving en de schuldbemiddelingsdiensten te verzamelen met betrekking tot het koninklijk besluit ...

Lees meer

Subcommissie over het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten

24-sep-2019

Raadpleging van de online kansspeloperatoren De subcommissie over het koninklijk besluit van 25/10/2018 betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten (KB +), die beoogt te verduidelijken hoe het KB zal worden uitgevoerd, wenst de laatste praktische opmerkingen van de kansspeloperatoren met een aanvullende vergunning te ...

Lees meer

Kansspelcommissie schept duidelijkheid over televisie-uitzendingen van online kansspelen

22-mei-2019

De Kansspelcommissie werd recentelijk gecontacteerd met een vraag tot uitleg over de uitzendingen op de televisie die reclame bevatten voor online kansspelen. ...

Lees meer

Taxatie

28-mrt-2019

De Kansspelcommissie is niet bevoegd voor de taxatie op kansspelen. Meer informatie vindt u hier.

Lees meer

"EA Games conforms to the Belgian gambling legislation"

30-jan-2019

Hier kunt u het persbericht van Minister van Justitie Geens raadplegen over het dossier van EA Games.

Lees meer

Onwettige publiciteit (18/01/2019)

18-jan-2019

Op 18 januari 2019 heeft de dienst controle van de Kansspelcommissie vastgesteld dat op een bus van DE LIJN G1 Waterschei een illegale reclame voor een website zonder vergunning www.wincasino’s.nl werd tentoongesteld. Art. 4. ...

Lees meer

Prettige feestdagen!

21-dec-2018

De Voorzitter en het Secretariaat van de Kansspelcommissie wensen u en uw naasten prettige feestdagen en een voorspoedig 2019!

Lees meer

Protocol Informatica klasse I

26-okt-2018

Een nieuw protocol "Informatica klasse 1" werd gepubliceerd, wat toelaat om boekhoudkundige gegevens over de roulettes door te sturen die zijn geautoriseerd door het protocol "Technische evaluaties klasse I versie 3.8".

Lees meer

Ingebruikname UBO-register

13-sep-2018

U vindt hier meer informatie m.b.t. de ingebruikname van het UBO-register. U vindt hier het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief over het UBO-register.

Lees meer

WK-rapport 2018

27-jul-2018

Hier kunt u het WK-rapport van de Kansspelcommissie raadplegen over de weddenschappen tijdens het WK Voetbal 2018.

Lees meer

Secretariaat gesloten op 13 en 20 juni 2018

12-jun-2018

Wegens acuut personeelstekort zal het onthaal van het Secretariaat van de Kansspelcommissie op de 5e verdieping uitzonderlijk gesloten zijn op woensdag 13 juni 2018 en woensdag 20 juni 2018. Voor spelers die zich wensen uit te sluiten van toegang tot de kansspelinrichtingen zullen aan het onthaal op de benedenverdieping aanvraagformulieren worden gelegd. ...

Lees meer

Persbericht: Kansspelcommissie voerde geen verhoging in van gemiddeld uurverlies bij goktoestellen

11-jun-2018

Kansspelen waarvoor door de Kansspelcommissie een vergunning werd toegekend, staan onder strikte controle. Zij moeten voldoen aan bepaalde parameters, zoals "het gemiddeld uurverlies" in het kader van de hoofdbevoegdheid van de KSC, m.n. de bescherming van de speler. Het gemiddelde uurverlies is een beperking van de inzetten van de spelers en wordt geregeld in artikel 8 van de Kansspelwet. ...

Lees meer

Preventiecampagne over online weddenschappen n.a.v. WK18

25-mei-2018

Vrijdag 25 mei 2018 – Het Wereldkampioenschap komt eraan en de publiciteitsstorm ook. De kans is groot dat vele jongeren in aanraking komen met verleidelijke online sportweddenschappen. Spelers met gokgerelateerde stoornissen wagen hun eerste gok op de gemiddelde leeftijd van ongeveer 20 jaar. Dat is 5 jaar eerder dan de niet-problematische spelers. ...

Lees meer

Onderzoeksrapport loot boxen (April 2018)

9-mei-2018

U kunt hier het rapport raadplegen van de Kansspelcommissie over loot boxen in videospellen.

 

Lees meer

Belgische Kansspelcommissie oordeelt na analyse: "Betalende loot boxen zijn kansspelen"

25-apr-2018

De bescherming van spelers, en van kwetsbare groepen zoals minderjarigen in het bijzonder, is de belangrijkste missie voor de Belgische Kansspelcommissie. ...

Lees meer

Persbericht n.a.v. reportage Pano op 7/03/2018

8-mrt-2018

Kansspelcommissie blijft bescherming speler centraal plaatsen (8 maart 2018) Naast een preventiecampagne om jongeren te beschermen tegen de gevaren van online gokken tijdens het WK, blijft de Kansspelcommissie (KSC) initiatieven nemen om jongeren en minderjarigen te beschermen: een beter online identificatiesysteem en strengere supervisie van speelruimtes met automaten voor kinderen. ...

Lees meer

KSC op hoorzitting Parlement bij Commissie voor de Justitie

24-jan-2018

Op 24/01/2018 was de KSC te gast bij de Commissie voor de Justitie tijdens een hoorzitting in het Parlement. De KSC sprak over de werking van haar Secretariaat, het EPIS-systeem en de regelgevende initiatieven die op tafel liggen. Het blijft een uitdaging om de vinger aan de pols te houden in een voortdurend evoluerend kansspellandschap. ...

Lees meer

Nieuwe antiwitwaswet (AMLD4)

30-okt-2017

De nieuwe wet ter omzetting van de AMLD4, hierna afgekort als Anti-witwaswet, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017 en trad in werking op 16 oktober 2017. U vindt hier samenvattend de belangrijkste items voor de sector van de kansspelen en weddenschappen terug, opgebouwd via de structuur van de wet.

Lees meer

Online identificatie: nieuw systeem voorgesteld!

27-okt-2017

True Odds NV, die identificatiediensten aanbiedt aan de website www.reddice.be, was op 25/10 te gast tijdens de zitting van de KSC om het project Egames 2.0 voor te stellen dat zij als eerste vergunninghouder definitief hebben geïmplementeerd. Het nieuwe systeem moet problemen met online identificatie de wereld uithelpen. ...

Lees meer

Eerste papierloze KSC-vergadering

25-okt-2017

De KSC houdt op 25 oktober 2017 voor het eerst een 100% papierloze vergadering. Alle documenten - voorheen integraal uitgeprint en beschikbaar in fardes - zullen elektronisch beschikbaar zijn maar zullen niet langer worden afgedrukt. Bovendien zullen de documenten tijdens de vergaderingen systematisch worden geprojecteerd op de schermen in de vergaderzaal. ...

Lees meer

Gesloten op 1-2-3 november 2017

23-okt-2017

Wij verzoeken u ermee rekening te houden dat het Secretariaat van de Kansspelcommissie gesloten zal zijn op 1, 2 en 3 november 2017.

Vanaf maandag 6 november zijn we terug open.

 

Met vriendelijke groeten,

Het Secretariaat van de KSC

Lees meer

Bezoek hulpverleningssector

12-okt-2017

Vandaag brachten verschillende Vlaams-Brabantse hulpverleningsorganisaties (regio Halle-Vilvoorde, Brussel, Leuven, Pajottenland) een bezoek aan het Secretariaat van de KSC. Dit langverwachte netwerkbezoek is het resultaat van een samenwerking tussen de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (Preventie Tabak, Alcohol & andere Drugs of TAD) in Vlaams-Brabant en de KSC. ...

Lees meer

Staking NMBS (10 oktober 2017)

9-okt-2017

Gelet op de geplande staking van de NMBS, verzoeken wij u om ermee rekening te houden dat het Secretariaat van de Kansspelcommissie mogelijk uitzonderlijk gesloten kan zijn op dinsdag 10 oktober. Vanaf woensdag 11 oktober zijn we sowieso terug operationeel. Alvast dank voor uw begrip. Met vriendelijke groeten, Het Secretariaat van de KSC

Lees meer

Het Secretariaat van de Kansspelcommissie ontvangt Hans Bonte en Vilvoordse delegatie, Benny De Hertog en Catherine Bodet van de politie en Jeroen Loos van de dienst lokale economie.

26-sep-2017

Naar aanleiding van recente persartikels inzake kansspelen nodigde het Secretariaat van de Kansspelcommissie de burgemeester van Vilvoorde uit voor een verdiepend gesprek over kansspelen, de rol van het Secretariaat, de Commissie en de aandacht voor de bekommernissen op lokaal vlak. In een positieve sfeer vond een constructieve dialoog plaats. ...

Lees meer

Celticsponsor Dafabet sluit Belgische spelers uit

25-sep-2017

Naar aanleiding van de Champions League wedstrijd Anderlecht – Celtic heeft Dafabet, een onderneming welke actief is op de online kansspelmarkt, bij de Kansspelcommissie nadere instructies opgevraagd omdat zij als shirtsponsor vermeld staat op de T-shirts van de Celticploeg. ...

Lees meer

Het nieuwe jaarverslag is er!

5-sep-2017

U kunt het Jaarverslag 2016 hier raadplegen.

Lees meer

Studie: Economische kijk op de kansspelsector

28-jul-2017

Als u uw gading niet vindt in de huidige boeken-top 10 in de non fictie of u ook tijdens uw vakantie graag wat meer te weten komt over kansspelen, vindt u hierbij een studie van Karel Volckaert van Riverrun die het Secretariaat van de KSC reeds in 2015 vorm gaf: Inleiding Studie: economische kijk op de kansspelsector Conclusie

Lees meer

Risicoanalyse witwassen

25-jul-2017

Het Secretariaat van de KSC heeft in samenwerking met Approach een risicoanalyse opgemaakt voor de kansspelactiviteiten die onder haar bevoegdheid vallen. Wie vragen en/of opmerkingen heeft kan ons hierover een e-mail sturen via info@gamingcommission.be.

Lees meer

Masterproef: "De Belgische aanpak van matchfixing in de sport"

20-jul-2017

Student Sander Opsomer - Master in de criminologische wetenschappen – legde in het academiejaar 2016-2017 de met onderscheiding beoordeelde masterproef “De Belgische aanpak van matchfixing in de sport” neer. De integriteit van de sport kreeg de voorbije jaren helaas rake klappen, iets waar de KSC niet lijdzaam wil op toezien. ...

Lees meer

KSC lid van Cerre

19-jul-2017

De KSC maakt sinds 17 mei 2017 deel uit van het Centre on Regulation in Europe (Cerre). Doel van dit forum is om de regulering van netwerken en digitale industrieën te verbeteren. Leden kunnen leren van de goede praktijken in andere gereguleerde markten. Een dergelijke samenwerking is zowel nuttig voor operatoren, regulatoren en technologieplatformen vanuit transnationale optiek. ...

Lees meer

Sectorvergadering van 21/09/2017

18-jul-2017

Hier vindt u het voorstel van de cel Technische Evaluaties.

Lees meer

Bezoek Dhr. Janssens en Mevr. Vandamme aan Secretariaat KSC

13-jul-2017

Op 13 juli bezochten Dhr. Janssens (Voorzitter FOD Justitie) en Mevr. Vandamme (Directeur P&O) het Secretariaat van de Kansspelcommissie. Ze kregen een presentatie over de werking van het Secretariaat, gevolgd door een bezoek aan de serverroom van de cel ICT, de verhoorkamer van de cel Controle en het laboratorium van de cel Technische Evaluaties.

Lees meer

Symposium Glücksspiel 2017 (Stuttgart)

6-apr-2017

Op 15 en 16 maart 2017 organiseerde de Universität Hohenheim een seminarie over kansspelen. U vindt hier het programma. Het Secretariaatshoofd van de KSC stelde ons Belgische model voor dat werkt met kanalisering (beperkt maar strikt gecontroleerd aanbod) en aanvullende vergunningen voor online kansspelen. ...

Lees meer

Data vergaderingen KSC

5-apr-2017

De volgende data van de vergaderingen van de Kansspelcommissie voor 2017 zijn:

- 17 mei 2017

- 28 juni 2017

- 30 augustus 2017: voorlopig

- 13 september 2017

- 25 oktober 2017

- 13 december 2017

Lees meer

Nota virtuele weddenschappen

27-mrt-2017

Tijdens de buitengewone vergadering van de Kansspelcommissie d.d. 2 januari 2017 werd beslist om de nota d.d. 13/01/2016 betreffende “virtuele weddenschappen” te verlengen tot 30/06/2017.

 

Lees meer

Nota: tombola, eten en drinken in kansspelgelegenheden klasse II, III en IV en aanvragen publiciteit en acties

22-feb-2017

Een kansspelinrichting is essentieel gericht op de exploitatie van kansspelen. Randactiviteiten moeten essentieel accessoir blijven. Om een politiek van inperking en gecontroleerde expansie te blijven ondersteunen, bereikten de Kansspelcommissie verschillende gevallen waaruit blijkt dat dringend nadere regels moeten worden opgelegd aan kansspelinrichtingen. ...

Lees meer

Nieuwjaarswensen KSC & Hof van Beroep

30-jan-2017

Dhr. Luc Maes, Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel, en Dhr. Etienne Marique, Magistraat/Voorzitter van de Kansspelcommissie, wensen u en uw naasten een voorspoedig 2017! Zij hebben voor het eerst hun gezamenlijke nieuwjaarswensen persoonlijk overgebracht tijdens een receptie in het Justitiepaleis op woensdag 18 januari. Dhr. ...

Lees meer

Nieuwe folders

3-jan-2017

De Kansspelcommissie heeft de folders met informatie over gokverslaving die voorzien zijn onder artikel 61 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen heruitgegeven. Gezien de omvang van de geleverde folders, doen we een beroep op de uitbaters om een aantal dozen met folders te komen afhalen in het kantoor van de Kansspelcommissie. ...

Lees meer

Jaarverslag 2015: Engelse versie

6-sep-2016

Ons jaarverslag 2015 is nu ook beschikbaar in het Engels! test

Lees meer

Sectorvergadering 22/09/2016: Informaticaprotocol

6-sep-2016

U vindt hier de aanpassingen van de protocollen informatica.

Lees meer

Nota rookverbod

20-jul-2016

U vindt hier de nieuwe nota over het rookverbod.

Lees meer

Jaarverslag 2015

24-jun-2016

U kunt hier het Jaarverslag 2015 raadplegen om te ontdekken wat we in 2015 hebben verwezenlijkt.

Lees meer

Virtual betting

1-jun-2016

Hier vindt u de beslissing van de KSC d.d. 1 juni 2016 over virtual betting.

Lees meer

"Developing European initiatives to fight match-fixing": 17-18/02/2016

1-feb-2016

Within the framework of the EU Pilot project on new integrated mechanisms for cooperation between public and private actors to identify sports betting risks, the European Commission organises a workshop on match fixing in the European Union. ...

Lees meer

Nieuwe nota: virtuele weddenschappen

18-jan-2016

De nieuwe nota van de Kansspelcommissie over de virtuele weddenschappen vindt u hier.

Lees meer

Prettige feestdagen!

18-dec-2015

De Voorzitter en het Secretariaat van de Kansspelcommissie wensen u en uw naasten prettige feestdagen en een voorspoedig 2016!

Lees meer

Artikel: The challenges of on-line gambling

1-dec-2015

Since the expansion of online gambling in Europe, many countries have been facing new societal, regulatory and technical challenges. Laws on gambling are under the responsibility of each country, but online gambling doesn't know borders. The challenges of cross-border online gambling cannot be tackled without efficient cooperation between countries. ...

Lees meer

Seminarie geannuleerd

23-nov-2015

De Kansspelcommissie en het Secretariaat-generaal van de Benelux hebben gezamenlijk besloten de conferentie "Match fixing: klaar voor de strijd?!" af te gelasten, aangezien in de huidige omstandigheden een debat hierover geen toegevoegde waarde meer heeft. Wij vragen uw begrip voor deze beslissing.

De Kansspelcommissie 

Het Secretariaat Généraal van de Benelux

Lees meer

Studienamiddag: "Match-fixing: klaar voor de strijd?!"

6-nov-2015

De Kansspelcommissie organiseert samen met het Secretariaat-Generaal van de Benelux op maandag 23 november 2015 een studienamidddag over match-fixing. Dit evenement gaat door in Central Gate, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel. U vindt hier de uitnodiging en het programma. Inschrijven kan tot 13 november 2015 via marjolein.depaepe@gamingcommission.be.

Lees meer

Virtual betting

19-okt-2015

De Kansspelcommissie besliste op 9 september 2015 om een Subcommissie Spelen op te richten. Een eerste onderwerp dat in de schoot van deze Subcommissie behandeld zal worden zijn de virtuele weddenschappen. De Subcommissie zal dit onderwerp behandelen op donderdag 29 oktober en donderdag 26 november. ...

Lees meer

Inperking aantal kansspelinrichtingen II en IV

14-sep-2015

Kansspelinrichtingen klasse II Artikel 34 van de Kansspelwet van 7 mei 1999 stelt dat ten hoogste 180 kansspelinrichtingen klasse II zijn toegestaan. Op heden zijn 179 vergunningen B zijn toegekend voor de exploitatie van 179 kansspelinrichtingen klasse II. De kansspelinrichtingen klasse II beleven economisch moeilijke tijden. ...

Lees meer

Mededeling tot oprichting van een Subcommissie Spelen

10-sep-2015

Tijdens haar zitting van 9 september 2015 bevestigde de Kansspelcommissie de omkaderingsnota aangaande de mogelijkheid tot het inrichten van weddenschappen op virtuele evenementen zoals goedgekeurd op 1 juli 2015. Deze nieuwe omkadering en de in de nota bepaalde beperkingen traden aldus in werking op 1 september 2015. ...

Lees meer

Weddenschappen op virtuele evenementen

13-jul-2015

U vindt hier de nieuwe nota over weddenschappen op virtuele evenementen (1 juli 2015).

Lees meer

Jaarverslag 2014

17-jun-2015

U kunt hier het Jaarverslag 2014 raadplegen om te ontdekken wat we in 2014 hebben verwezenlijkt.

Lees meer

Problematiek minderjarigen en sociale kansspelen

15-jun-2015

De Kansspelcommissie blijft waken over de problematiek van minderjarigen en sociale kansspelen.

Lees meer

De Kansspelcommissie op Twitter!

10-jun-2015

De Kansspelcommissie is vanaf nu ook actief op Twitter! Volg ons gerust via @ksc_cjh! Follow @ksc_cjh

Lees meer

Aankondiging sectorvergadering (17/09/2015)

10-jun-2015

De sectorvergadering met als doelstelling het up-to-date stellen van de protocollen “informatica” en “metrologie” zal plaatsvinden op donderdag 17 september 2015. ...

Lees meer

Studiedag: Concessies - Convenanten - Adviezen

28-mei-2015

De Kansspelcommissie organiseerde op woensdag 27 mei 2015 een studiedag over concessiecontracten, convenanten en adviezen van de gemeenten. Dit evenement ging door in de Albert II-zaal van het Paleis der Academiën.� U vindt het programma hier. U vindt de presentaties hier. ...

Lees meer

Gokverslaving - Online trainen

19-feb-2015

In februari ging een interessant onderzoek van start waarbij nagegaan wordt in welke mate een online training effectief kan zijn bij het behandelen van gokproblemen. Naast ‘praten’ en ‘pillen’ wordt ‘online trainen’ een hulpmogelijkheid bij verslavingen. Waarom training naast psychosociale therapie? Bij verslavingsgedrag spelen onbewuste processen een belangrijke rol, naast bewuste processen. ...

Lees meer

Congres: verslavingsstoornissen (16-17/04/'15)

22-jan-2015

Het "International Congress on Addictive Disorders" (ICAD) vindt plaats in Nantes op 16 en 17 april 2015. Als centrale thema wordt gefocust op verslavingsgedrag. Dit is een vervolg op de succesvolle editie van 2010 waarop onderzoekers en begeleiders elkaar konden ontmoeten. ...

Lees meer

15 jaar Kansspelcommissie

15-jan-2015

In 2015 wordt de Kansspelcommissie 15 jaar en dat willen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Op donderdag 15 januari 2015 hebben we ons kristallen jubileum feestelijk ingezet met een zitting in de gebouwen van de FOD Justitie. Minister van Justitie Koen GEENS voerde hierbij het openingswoord. U vindt hier de tekst van Minister Koen GEENS. ...

Lees meer

Rookverbod in kansspelinrichtingen

3-nov-2014

De Kansspelcommissie ontving d.d. 22/11/2013 een schrijven van de Minister van Volksgezondheid, mevrouw Onkelinx, waarin wordt meegedeeld dat geen speelautomaten mogen aanwezig zijn in de lokalen die ook dienen als rookkamer. ...

Lees meer

Jaarverslag 2013

19-jun-2014

U kunt hier het Jaarverslag 2013 raadplegen.

Lees meer

Nota: Wedstrijdvervalsingen

4-jun-2014

Gericht aan alle vergunninghouders F1 In het kader van de strijd tegen wedstrijdvervalsing sloot de Kansspelcommissie als regulator inzake kansspelen onlangs samenwerkingsakkoorden af met FIFA en IOC. Thans is er ook op het Belgisch niveau een protocol in de maak met als doel de integriteit van de sport te vrijwaren. Krachtens artikel 43/5, 2. ...

Lees meer

Publicatie KB bijdragen

25-feb-2014

Het koninklijk besluit dat de bijdragen bepaalt voor 2014 werd gepubliceerd op 25 februari 2014. Het secretariaat van de Kansspelcommissie zal zo snel mogelijk alle verzoeken tot betaling van de bijdrage verzenden. Gelieve ons dan ook pas hierover te contacteren als u of uw klant nog niets ontvangen hebben op 10 maart 2014.

Lees meer

Verplichte banner op goksites

21-jan-2014

In navolging van de brief van 17 december 2013 die gericht is aan alle Belgische online kansspeloperatoren, met als onderwerp "Het op een zichtbare plaats ter beschikking stellen van informatie over gokverslaving en adressen van hulpverleners in België", vindt u hier de afbeelding die onder de inschrijvings- en/of verbindingstabbladen van alle erkende goksites moet geplaatst worden. ...

Lees meer

Update bingo’s tegen 01/01/2015

8-jan-2014

- De vergunninghouder "E" (fabrikant van bingo’s) ontwikkelt kits die voldoen aan de eisen voor 2015 (zie hieronder). De kits moet worden afgerond tegen het einde van maart 2014. - De testen Metrologie moeten voltooid zijn tegen het einde van juni 2014. ...

Lees meer

Wijziging eServices

6-dec-2013

De Kansspelcommissie moet dringend wijzigingen doorvoeren die impact kunnen hebben op de software van de operatoren.

Lees meer

Presentaties studietweedaagse (Egmontpaleis)

6-nov-2013

De Kansspelcommissie blikt tevreden terug op een geslaagde studietweedaagse in het Egmontpaleis met als thema de “Evaluatie van de nieuwe wet op online kansspelen”. Deze dagen vonden plaats op woensdag 30 en donderdag 31 oktober 2013. Tijdens de tweedaagse kwamen de verschillende aspecten van kansspelen via het internet en hoe dit fenomeen te kanaliseren en te controleren aan bod. ...

Lees meer

F2: aparte ruimte binnen andere hoofdhandelszaak

17-sep-2013

Naar aanleiding van de toekomstige hernieuwingen van de vergunningen F2 vanaf 2014, wenst deze nota te verduidelijken wie (de F1 of F2) de vergunning moet aanvragen voor een vaste kansspelinrichting klasse IV of wedkantoor indien dit wedkantoor een afgescheiden ruimte uitmaakt binnen een andere hoofdhandelszaak. ...

Lees meer

Aanvraag tot hernieuwing van een vergunning F2

17-sep-2013

Aangezien in 2014 de eerste duurtijd van drie jaar voor talrijke vergunningen F2 zal verstrijken, dienen deze – indien gewenst – hernieuwd te worden voor een nieuwe periode van 3 jaar. ...

Lees meer

Uitsluiting van personen in collectieve schuldenregeling

17-sep-2013

De personen voor wie het verzoek tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd verklaard worden sinds 1 september 2013 automatisch uitgesloten uit de speelautomatenhallen, casino’s en kansspelwebsites (art. 54 § 3.6 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen). ...

Lees meer