Weddenschappen

Voor de organisatie van weddenschappen is een vergunning F1 vereist, terwijl voor het aannemen van weddenschappen een vergunning F2 nodig is. De Kansspelcommissie is zowel bevoegd voor de weddenschappen op sportuitslagen, paardenrennen, evenementen als voor verboden weddenschappen. De aanvullende vergunning F1+ laat de vergunninghouder toe de reële weddenschappen ook te organiseren via het internet.

Weddenschappen kunnen worden aangenomen in wedkantoren, bij bookmakers, in krantenwinkels en op de renbaan.

U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen F1.

U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen F2 - Wedkantoren.
U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen F2 - Bookmakers.
U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen F2 - Krantenwinkels.
U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen F2 - Renverenigingen.

U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen F1+.

(Update d.d. 15/09/2021)

 

Om een vergunning F1 aan te vragen moet u dit aanvraagformulier invullen. U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie via een aangetekende verzending, samen met:

 • (Bij een natuurlijk persoon) Belastingsaangiften (3 jaar);
 • Advies FOD Financiën + BTW;
 • Lijst van de soort weddenschappen;
 • Bankuittreksel (10.000 euro);
 • Reglement van de weddenschappen;
 • Lijst plaatsen waar weddenschappen zullen worden georganiseerd.
 • (Bij een vennootschap) Identiteit van alle aandeelhouders (naam, adres, geboortedatum en -plaats en rijksregisternummer/ondernemingsnummer);
 • Een lijst van de vennootschappen waarin de bestuurders/zaakvoerders en aandeelhouders 20% of meer van de aandelen bezitten;
 • Een lijst van de vennootschappen waarin de bestuurders/zaakvoerder en aandeelhouders een mandaat uitoefenen;
 • Een advies uitgaande van de  Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) - attesten opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest), https://fiscaliteit.brussels/fiscale-adviezen (Brussels Gewest), of fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be (Waals Gewest);
 • Een gedagtekende verklaring op eer waarin ieder bestuurder/zaakvoerder verklaart noch de rechtstreekse, noch de onrechtstreekse controle te hebben over vennootschappen die door hun werkzaamheden onder de vergunningsplicht E vallen.
De Kansspelcommissie kan steeds bijkomende informatie opvragen als de transparantie bij de rechtspersoon van de aanvrager onvoldoende blijkt uit de bijgevoegde documenten. De Kansspelcommissie mag te allen tijde een controle doen van de correctheid en betrouwbaarheid van de documenten die haar worden overgemaakt.
 
Als de aanvrager een EU-onderdaan is of het gaat om een rechtspersoon naar het recht van een EU-lidstaat, moet hij gelijkaardige buitenlandse documenten (bv. uittreksel uit buitenlands strafregister) bij de vergunningsaanvraag voegen en een officiële vertaling ervan in het Nederlands, Frans of Duits.

Om een vergunning F2 aan te vragen moet u dit aanvraagformulier invullen. U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie via een aangetekende verzending, samen met:

 • Advies FOD Financiën + BTW;
 • Reglement van de weddenschappen;
 • Het door de bevoegde instantie ingevulde en ondertekende typedocument Advies burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse IV (enkel voor vaste wedkantoren). Als de Kansspelcommissie 2 maanden na de aanvraag geen advies heeft ontvangen van de gemeente, kan de toekenningsprocedure worden verdergezet. De adviesaanvraag moet dus bij de vergunningsaanvraag worden gevoegd, samen met het bewijs van de datum van de adviesaanvraag bij de gemeente;
 • Als het wedkantoor gelegen is binnen 1.000 meter van een ander wedkantoor, moet u met officiële documenten aantonen dat u al vòòr 1 januari 2011 op die locatie weddenschappen aannam.
 • (Bij een vennootschap) identiteit van alle aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders (naam, adres, geboortedatum en -plaats en rijksregisternummer / ondernemingsnummer).
De Kansspelcommissie kan steeds bijkomende informatie opvragen als de transparantie bij de rechtspersoon van de aanvrager onvoldoende blijkt uit de bijgevoegde documenten. De Kansspelcommissie mag te allen tijde een controle doen van de correctheid en betrouwbaarheid van de documenten die haar worden overgemaakt.

Als de aanvrager een EU-onderdaan is of het gaat om een rechtspersoon naar het recht van een EU-lidstaat, moet hij gelijkaardige buitenlandse documenten (bv. uittreksel uit buitenlands strafregister) bij de vergunningsaanvraag voegen en een officiële vertaling ervan in het Nederlands, Frans of Duits.

 
Om een aanvullende vergunning F1+ aan te vragen moet u dit aanvraagformulier volledig invullen.