Cafés

Om bingotoestellen te kunnen uitbaten, heeft de uitbater van een café een vergunning C nodig. Een vergunninghouder mag maximaal twee bingo’s en maximaal twee machines met verminderde inzet plaatsen. Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een kansspeltoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op dit kansspel spelen.

U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen C.

(Update d.d. 13/10/2021)

 
 

Om een vergunning C aan te vragen moet u dit aanvraagformulier invullen (het originele exemplaar, geen kopie). U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, samen met:

  1. Een advies van de Burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan wat de exploitatie van de drankgelegenheid betreft;
  2. De gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de kruispuntbank;
  3. Een advies uitgaande van de  Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) - attesten opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest), https://fiscaliteit.brussels/fiscale-adviezen (Brussels Gewest), of fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be (Waals Gewest);
  4. Een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is;
  5. Een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen 3 jaren (enkel als de aanvrager een buitenlander is).
De eenmalige bijdrage moet binnen de vooropgestelde termijn worden betaald. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks bepaald in een KB. De eenmalige bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning C.

U kan een vergunning C ook rechtstreeks via onze website aanvragen.
 
De duur van een vergunning C is 5 jaar.
 
De Kansspelcommissie kan steeds bijkomende informatie opvragen als de transparantie bij de rechtspersoon van de aanvrager onvoldoende blijkt uit de bijgevoegde documenten. De Kansspelcommissie mag te allen tijde een controle doen van de correctheid en betrouwbaarheid van de documenten die haar worden overgemaakt.
 
 
Om te stoppen met de uitbating van kansspelen in uw café, moet u dit aanvraagformulier invullen. U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, samen met:
  1. Een attest van de leverancier van de spelen;
  2. Uw originele vergunning (grijs document);
  3. Het bewijs van de schrapping uit het handelsregister (indien van toepassing);
  4. Het uithangbord.