Speelautomatenhallen

In totaal mogen op het Belgische grondgebied 180 vergunningen B worden toegekend door de Kansspelcommissie. Dit type vergunning is nodig voor de uitbating van een speelautomatenhal. Actueel zijn al deze vergunningen uitgereikt. Er zijn in België dus 180 speelautomatenhallen. Ook vergunninghouders B kunnen een aanvullende vergunning B+ aanvragen om via het internet kansspelen aan te bieden. Net zoals in de casino’s ligt de minimumleeftijd om te spelen er op 21 jaar en moet u zich eerst laten registreren.

 

U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen B.

U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen B+.

(Update d.d. 13/10/2021)

 

Om een vergunning B aan te vragen moet u dit aanvraagformulier invullen. U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, samen met:

 1. De volledige identiteit van de aandeelhouders van de vennootschap (naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en het rijksregisternummer);
 2. Een recent (maximum drie maanden) bewijs van goed gedrag en zeden en waaruit blijkt dat u volledig over uw burgerlijke en politieke rechten beschikt;
 3. Een kopie van de laatste drie belastingaangiften in de personenbelasting (+ bijlage 2 indien u zelfstandige bent) en de aanslagbiljetten;
 4. Een kopie van de aangiften in de vennootschapsbelasting met de bijhorende bescheiden, opgaven en inlichtingen van de voorbije drie aanslagjaren;
 5. Een advies van de burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Dit advies moet origineel zijn, ondertekend door de burgemeester en voorzien zijn van een stempel van de gemeente;
 6. Een convenant, afgesloten met de vestigingsgemeente van de speelautomatenhal;
 7. Het bewijs dat u over de nodige financiële middelen beschikt om de waarborg van € 75.000 te betalen;
 8. De volgende plannen:
  - Een plan met een schaal 1:2500 van de omgeving van de zaal waarin de onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, plaatsen waar erediensten worden gehouden en gevangenissen zijn aangeduid;
  - Een plan van de speelautomatenhal met de verschillende lokalen (ook privé) en de plaats van alle kansspeltoestellen;
 9. Een document waarin u verklaart dat er geen wijzigingen zijn in de situatie zoals beschreven in de aanvraag;
 10. Een lijst van de vennootschappen waarin de zaakvoerders/bestuurders meer dan 20% van de aandelen hebben. Deze lijst omvat een omschrijving van de functie en het exacte aantal aandelen, de naam van de vennootschap en zijn doel;
 11. Een advies uitgaande van de  Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) - attesten opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest), https://fiscaliteit.brussels/fiscale-adviezen (Brussels Gewest), of fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be (Waals Gewest);
 12. Een verklaring van de activiteiten die de zaakvoerders/bestuurders uitoefenen in een onderneming die een vergunning E nodig heeft.
U kan een vergunning B ook rechtstreeks via onze website aanvragen.
 
De duur van een vergunning B is 9 jaar.
 
De Kansspelcommissie kan steeds bijkomende informatie opvragen als de transparantie bij de rechtspersoon van de aanvrager onvoldoende blijkt uit de bijgevoegde documenten. De Kansspelcommissie mag te allen tijde een controle doen van de correctheid en betrouwbaarheid van de documenten die haar worden overgemaakt.
 
Om een aanvullende vergunning B+ aan te vragen moet u dit aanvraagformulier volledig invullen.