Casino's

De vergunning A is vereist voor de uitbating van een casino. In België ligt het maximale aantal vergunningen A dat tegelijkertijd kan worden toegekend, vast op 9. Er kunnen dus 9 casino’s worden uitgebaat in België. Dit resulteerde in 4 casino’s in Vlaanderen (in Blankenberge, Knokke, Middelkerke en Oostende), 4 casino’s in Wallonië (in Chaudfontaine, Dinant, Namen en Spa) en 1 casino in Brussel. Een aanvullende vergunning A+ is vereist voor het online aanbieden van casinospelen. Om te mogen spelen in een casino moet u minstens 21 jaar zijn. U moet zich hiervoor wel verplicht laten registreren.

 

U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen A.

U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen A+.

(Update d.d. 20/01/2021)

 

Om een vergunning A aan te vragen moet u dit aanvraagformulier volledig invullen. U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, samen met:

  1. Een recent (maximum drie maanden) uittreksel uit het strafregister;
  2. Een recent (maximum drie maanden) bewijs van goed gedrag en zeden en waaruit blijkt dat u volledig over uw burgerlijke en politieke rechten beschikt;
  3. Een kopie van de laatste drie belastingaangiften in de personenbelasting (+ bijlage 2 indien u zelfstandige bent) en de aanslagbiljetten;
  4. Een kopie van de aangiften in de vennootschapsbelasting met de bijhorende bescheiden, opgaven en inlichtingen van de voorbije drie aanslagjaren;
  5. De identiteit van alle aandeelhouders;
  6. De naam, de voornaam en het rijksregisternummer (voor de Belgische aandeelhouders) OF de volledige identiteit (voor buitenlandse aandeelhouders);
  7. Het aantal aandelen per aandeelhouders;
  8. Een exemplaar van de concessieovereenkomst gesloten tussen de exploitant en de gemeente waar de kansspelinrichting wordt gevestigd;
  9. Een advies uitgaande van de  Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) - attesten opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest), https://fiscaliteit.brussels/fiscale-adviezen (Brussels Gewest), of fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be (Waals Gewest);
  10. Het bewijs dat u over de nodige financiële middelen beschikt om de waarborg van € 250.000 te betalen.

 

De duur van een vergunning A is 15 jaar.

 

Om een aanvullende vergunning A+ aan te vragen moet u dit aanvraagformulier volledig invullen.