Casino's

De vergunning A is vereist voor de uitbating van een casino. In België ligt het maximale aantal vergunningen A dat tegelijkertijd kan worden toegekend, vast op 9. Er kunnen dus 9 casino’s worden uitgebaat in België. Dit resulteerde in 4 casino’s in Vlaanderen (in Blankenberge, Knokke, Middelkerke en Oostende), 4 casino’s in Wallonië (in Chaudfontaine, Dinant, Namen en Spa) en 1 casino in Brussel. Een aanvullende vergunning A+ is vereist voor het online aanbieden van casinospelen. Om te mogen spelen in een casino moet u minstens 21 jaar zijn. U moet zich hiervoor wel verplicht laten registreren.

 

U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen A.

U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen A+.

(Update d.d. 15/09/2021)

 

Om een vergunning A aan te vragen moet u dit aanvraagformulier volledig invullen. U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, samen met:

  1. Een recent (maximum drie maanden) uittreksel uit het strafregister;
  2. Een recent (maximum drie maanden) bewijs van goed gedrag en zeden en waaruit blijkt dat u volledig over uw burgerlijke en politieke rechten beschikt;
  3. Een kopie van de laatste drie belastingaangiften in de personenbelasting (+ bijlage 2 indien u zelfstandige bent) en de aanslagbiljetten;
  4. Een kopie van de aangiften in de vennootschapsbelasting met de bijhorende bescheiden, opgaven en inlichtingen van de voorbije drie aanslagjaren;
  5. De identiteit van alle aandeelhouders;
  6. De naam, de voornaam en het rijksregisternummer (voor de Belgische aandeelhouders) OF de volledige identiteit (voor buitenlandse aandeelhouders);
  7. Het aantal aandelen per aandeelhouders;
  8. Een exemplaar van de concessieovereenkomst gesloten tussen de exploitant en de gemeente waar de kansspelinrichting wordt gevestigd;
  9. Een advies uitgaande van de  Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) - attesten opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest), https://fiscaliteit.brussels/fiscale-adviezen (Brussels Gewest), of fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be (Waals Gewest);
  10. Het bewijs dat u over de nodige financiële middelen beschikt om de waarborg van € 250.000 te betalen.

De duur van een vergunning A is 15 jaar.

De Kansspelcommissie kan steeds bijkomende informatie opvragen als de transparantie bij de rechtspersoon van de aanvrager onvoldoende blijkt uit de bijgevoegde documenten. De Kansspelcommissie mag te allen tijde een controle doen van de correctheid en betrouwbaarheid van de documenten die haar worden overgemaakt.

Om een aanvullende vergunning A+ aan te vragen moet u dit aanvraagformulier volledig invullen.