De controlecel van de Kansspelcommissie voert op regelmatige basis controleacties uit op het terrein. Deze acties kunnen zowel plaatsvinden in de vergunde kansspelinrichtingen als in illegale goktenten of privéwoningen. De controleurs kijken ondermeer uit naar verboden weddenschappen, poker en verboden automatische kansspeltoestellen.

Om de talrijke controles in goede banen te leiden, kan de commissie rekenen op de steun van verschillende diensten. De samenwerking met deze diensten heeft ervoor gezorgd dat de Kansspelcommissie in het verleden al veel succesvolle controles heeft uitgevoerd waarbij onder meer illegale speelhuizen werden gesloten of vergunninghouders werden gesanctioneerd.

 

  • FOD Financiën – Dienst Spelen en Weddenschappen

Om een correcte inning van de belastingen op kansspelen te garanderen, werkt de Kansspelcommissie samen met de FOD Financiën. In de casino’s wordt gebruik gemaakt van video- en audiobewaking om de geldstromen te controleren.

 

  • College van Procureurs-Generaal, parketten en politiediensten

De Kansspelcommissie werkt nauw samen met de verschillende politiediensten voor de controle en bestraffing van illegale kansspelen. In dit kader onderhoudt de commissie ook contacten met het College van Procureurs-Generaal en de parketten. Bij het vaststellen van inbreuken op de kansspelwet stelt de Kansspelcommissie en proces-verbaal op dat wordt overgemaakt aan het parket. Dat beslist dan of er al dan niet wordt vervolgd. De parketten geven vooral prioriteit aan illegale kansspelen waar minderjaren of criminele organisaties bij betrokken zijn.

 

  • Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)

De samenwerking met de CFI draait vooral rond de strijd tegen witwassen van geld. Kansspelen zijn een mogelijk middel om zwart geld wit te wassen. Inzake witwassen heeft de Kansspelcommissie een toezichthoudende functie in de toepassing van de witwaswet van 11 januari 1993.