Nota: het gebruik van de EPIS-databank (19/12/2008, update 4/12/2013)

Naar aanleiding van de vele vragen door kansspelinrichtingen klasse I en II, dringt enige verduidelijking over het correct gebruik van EPIS zich op.
 
De persoonsgegevens moeten ingegeven worden zoals ze geschreven staan op de officiële identiteitsdocumenten.
Accenten moeten hierbij worden gerespecteerd, evenals grote en kleine letters.
 
Enkele opmerkingen:
 
  • Naam: samengestelde namen moeten worden ingegeven met correct gebruik van spaties;
Bij vrouwen met woonplaats in Frankrijk moet de meisjesnaam worden gebruikt (en dus niet de familienaam van de partner).
  • Voornaam: enkel de eerste voornaam moet worden ingegeven (d.i. het gedeelte dat aan de eerste spatie voorafgaat);
Als er geen voornaam werd ingevuld, moet u een “*” ingeven;
Als het gaat om een samengestelde voornaam (met een « - » om de afzonderlijke delen van de voornaam te scheiden) moet de naam in zijn geheel worden geëncodeerd;
 
Opgelet: verwar de voor- en familienaam niet, meerbepaald bij buitenlanders die in België verblijven (de familienaam komt altijd voor de voornaam).
  • Geboortedatum: als er enkel een geboortejaar vermeld staat, dan vult u de datum als volgt in: 01/01/xxxx (xxxx = geboortejaar in 4 cijfers)
 
 
Ontoegankelijkheid van de databank
 
We wensen op te merken dat de server op regelmatige tijdstippen wordt vernieuwd, wat kan leiden tot een ontoegankelijkheid van het EPIS-systtem gedurende enkele minuten.