Nota Dienst Technische Evaluaties (13/04/2016)

1.    Modelgoedkeuringen

De dienst Technische Evaluaties van de Kansspelcommissie heeft vanaf heden nieuwe prioriteiten. Er wordt de fabrikanten/importeerders aangeraden om de testen voorafgaande aan de modelgoedkeuring van ‘Landbased’ machines van klasse I, II,III en IV door een geaccrediteerd labo te laten uitvoeren. De testen kunnen nog altijd bij de dienst Technische Evaluaties worden aangevraagd maar de afleveringstermijn voor modelgoedkeuring zal sterk verlengd worden. Het is niet onmogelijk dat een periode van 6 maanden of meer noodzakelijk is voor het verwerven van een modelgoedkeuring.
 
Indien U ervoor opteert de testen te laten uitvoeren door een geaccrediteerd labo dan raden we u aan het (de) spelconcept(en) voor te stellen aan de dienst Technische Evaluaties, dit om alle problemen en onnodige kosten te vermijden. U kan deze aanvragen sturen naar volgend email adres : verification@gamingcommission.be .
 
 
2.    Procedure testtoestellen klasse I
 
De modus operandi voor de procedure voor testtoestellen klasse I, zoals toegelaten ingevolge de informatieve nota d.d. 13 april 2016 zijn de volgende:
a.      aanvragen worden opgestuurd aan verification@gamingcommission.be;
b.      een verklaring op eer dat het gemiddeld uurverlies de 70 € voor automaten in kansspelinstellingen klasse I niet overschrijdt alsook dat het spel overeenstemt inzake categorie en definitie van de spelen (lijst kansspelen kansspelinrichtingen klasse I);
c.       korte beschrijving van het toestel of het aangepaste programma met een simulatie berekening van het gemiddeld uurverlies, en een beeldvorming van de interne statistiek;
d.      het gevraagde aantal, exacte locatie, tijdsduur;
e.      de naam van de verantwoordelijke van het project en de te contacteren persoon indien er moeilijkheden zijn;
f.        de Kansspelcommissie vraagt kort advies aan de dienst Technische Evaluaties. Deze dienst zal de technische modaliteiten bepalen overeenstemmend met de procedure “Het in exploitatie plaatsen voor onderzoek van machines onderworpen aan de modelgoedkeuring”;
g.      de beslissing zal genomen worden op de eerstvolgende vergadering, dus laatste inzending van aanvragen tenminste zeven werkdagen voor de zitting (eerste woensdag van de maand);
h.      de Kansspelcommissie kan op elk ogenblik de uitbating van het testtoestel verbieden.
 
 
3.      Collect
 
Het keuringsprotocol klasse II vermeldt bij de Regels II Artikel 6, 1) Intern toezichtsysteem het volgende : De spelautomaat dient, indien niet gebruikt door een speler en door het drukken van de « Collect » toets, zijn serienummer, zijn goedkeuringsnummer, de software versie en het resultaat van de software handtekening gedurende minimaal 5 seconden op het scherm aan te duiden.
 
Naar aanleiding van recente controles in kansspelinrichtingen klasse II werd vastgesteld dat de Collect knop op meerdere toestellen niet werkte. M.a.w. geen enkele informatie zichtbaar maakte op het scherm.
 
Ook werd vastgesteld dat in sommige gevallen de Collect knop werkte maar dat er verkeerde informatie naar buiten werd gestuurd. Dit was ondermeer het geval met de sleutels voor de berekening van de software handtekening. Bijgevolg resulteerde dit in een foutief resultaat dewelke wordt doorgestuurd via het online systeem.
 
De dienst Technische Evaluaties zal in de toekomst gepaste maatregelen nemen indien dit probleem blijft aanhouden.
 

Goedgekeurd in de vergadering van de Kansspelcommissie d.d. 13/04/2016.