Weigeringen aanvraag vergunning F2 (dagbladhandels)

1. Geen attest FOD Financiën

 
 
2. Voldoet niet aan de vereisten van de functie
 
FR
 
 
3. Het is geen dagbladhandel
 
 
 
4. Geen registratie in de kruispuntbank
 
FR
 
 
5. Aanvraag niet ontvankelijk (geen bijdrage gestort)
 
 
 
6. Onvolledig dossier (identiteit aanvrager ontbreekt)
 
 
NL