Weigeringen aanvraag vergunning C

1. Cumul met een vergunning E

FR

NL

2. Geen attest FOD Financiën

FR

NL

3. Geen bewijs van financieel zuiveringsplan

FR

NL

4. Negatief advies FOD Financiën

FR

NL

5. Veroordelingen

FR

NL

6. Geen uittreksel strafregister

FR

NL

7. Voldoet niet aan vereisten van de functie

FR

NL

8. Aanvrager organiseert illegale kansspelen

FR

NL

9. Aanvraag ingediend door een VZW

FR

NL

10. Aanvraag ingediend door een feitelijke vereniging

FR

NL

11. Aanvraag ingediend door een tijdelijke vennootschap

FR

NL

12. NACEBEL-code 92000 (loterijen en kansspelen)

FR

NL

13. Ongekend in de kruispuntbank

FR

NL

14. Verschil in adres tussen adres in kruispuntbank en adres van de aanvrager

FR

NL

15. In kruispuntbank niet opgenomen als eenheidsvestiging

FR

NL

16. Stopzetting van de activiteiten

FR

NL

17. Ondernemingsnummer van de aanvrager verschilt van dat in de kruispuntbank

FR

NL

18. Nog geen 3 maanden gedomicilieerd in België

FR

NL

19. Geschrapt uit het Rijksreigster

FR

NL

20. Geen gekend adres in België

FR

NL

21. Aanvrager is niet geregistreerd als uitbater in de kruispuntbank

FR

NL

22. Geen drankgelegenheid

FR

NL

23. Jaarlijkse bijdrage niet betaald  

FR

NL

24. Eenmalige bijdrage niet betaald

FR

NL

25. Aanvrager is geen uitbater meer, nieuwe uitbater

FR

NL

26. Geen vestigingseenheidsnummer toegekend

FR

NL

27. Aanrvager viel niet onder overgangsperiode 

FR

NL

28. Verschil tussen handtekening op aanvraagformulier en identiteitskaart 

FR

NL

29. Geen origineel aanvraagformulier

FR

NL

30. Geen objectieve garantie op burgerlijke aansprakelijkheid

FR

NL

31. Onvolledig dossier

FR

NL

32. Negatief advies

FR

NL

33. Slechte reputatie

FR

NL

34. Geen bewijs van aanvraag van advies

FR

NL

35. Geen advies van de burgemeester

FR

NL