Wat zijn loot boxes?

De laatste tijd is er heel wat te doen rond loot boxes. Hieronder kan u meer informatie vinden over de huidige situatie.

  • Wat zijn loot boxes?

Loot boxes zijn een soort van schatkisten in videospelletjes. Deze kunnen al spelend verdiend worden, of men kan er voor betalen. Je weet niet op voorhand wat de inhoud zal zijn van een loot box. In sommige gevallen is het mogelijk dat een loot box voldoet aan de definitie van een kansspel (inzet + toeval + kans op winst/verlies). In België is de organisatie van kansspelen verboden, tenzij de Kansspelcommissie er een vergunning voor toekende.

  • Worden er maatregelen genomen tegen loot boxes?

Ingenieurs, juristen en IT-specialisten van de Kansspelcommissie analyseren momenteel verschillende videospellen om te bepalen of de daarin voorkomende loot boxes of andere “in game-elementen” voldoen aan de definitie van een kansspel. Na deze analyse zal de Kansspelcommissie meer duidelijkheid kunnen verschaffen over dit fenomeen.

  • Merkt u loot boxes op in een spel?

Wanneer u merkt dat er een loot box geïntegreerd is in een spel, kan u dit altijd melden aan de Kansspelcommissie via info@gamingcommission.be.

Wat betekent match fixing?

In de media wordt regelmatig gepraat over match fixing. Hieronder vindt u wat extra informatie over de problematiek en sancties.

Match fixing is verboden. Art. 4 §3 van de kansspelwet stelt: 3. Het is eenieder verboden deel te nemen aan enig kansspel indien de betrokkene een rechtstreekse invloed kan hebben op het resultaat ervan.

Daarom is het verboden voor sporters om in te zetten op de eigen wedstrijden. Zij kunnen immers mee het spelverloop bepalen waardoor de integriteit van het spel in het gedrang komt.

De kansspelwet is een strafwet, inbreuken op de wet worden strafrechtelijk vervolgd. Daders kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met een boete van 800 tot 800.000 EUR.

De Kansspelcommissie kan een PV opstellen tegen sporters die hebben gewed op de eigen wedstrijden.  Ze deed dat verschillende keren bij sporters in eerste klasse in 2017.

Wanneer u geconfronteerd wordt met match fixing kan u dit melden aan de Kansspelcommissie via info@gamingcommission.be.

Reclame maken voor gokken: mag dat?

Op dit moment wordt er een Koninklijk Besluit besproken rond regels voor gokreclame, opgesteld door Minister van Justitie, Koen Geens. Dit KB moet ervoor zorgen dat sneller duidelijk is wat al dan niet is toegelaten.

Vandaag is reclame toegestaan in de context van Artikel 4 van de Kansspelwet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Deze stelt: “§2. Het is eenieder verboden deel te nemen aan een kansspel, de exploitatie van een  kansspel of kansspelinrichting te vergemakkelijken, reclame te maken voor een kansspel of kansspelinrichting of spelers te werven voor een kansspel of kansspelinrichting wanneer de betrokkene weet dat het gaat om de exploitatie van een kansspel of kansspelinrichting die niet is vergund  in toepassing van deze wet.

Dit betekent dat het in België is toegelaten voor de door de Kansspelcommissie vergunde operatoren om reclame te maken voor hun kansspelaanbod. Dit moet de spelers ertoe aanzetten om zich tot het vergunde aanbod te richten, als zij een gokje wensen te maken. Als het vergunde aanbod onvoldoende gekend is bij de spelers, lopen zij het risico zich te richten tot niet-vergunde (en dus illegale) kansspeloperatoren die geen enkele garantie bieden voor de bescherming van de spelers. Reclame voor vergunde operatoren past m.a.w. binnen de kanaliseringsgedachte van de Belgische overheid waarbij spelers - indien zij wensen te gokken – dit in een gecontroleerde omgeving kunnen doen.

De Kansspelcommissie heeft de bevoegdheid om een reclamecampagne van een gokoperator stil te laten leggen als een inbreuk wordt vastgesteld.