Wat zijn loot boxes?

De laatste tijd is er heel wat te doen rond loot boxes. Hieronder kan u meer informatie vinden over de huidige situatie.

  • Wat zijn loot boxes?

Loot boxes zijn een soort van schatkisten in videospelletjes. Deze kunnen al spelend verdiend worden, of men kan er voor betalen. Je weet niet op voorhand wat de inhoud zal zijn van een loot box. In sommige gevallen is het mogelijk dat een loot box voldoet aan de definitie van een kansspel (inzet + toeval + kans op winst/verlies). In België is de organisatie van kansspelen verboden, tenzij de Kansspelcommissie er een vergunning voor toekende.

  • Worden er maatregelen genomen tegen loot boxes?

Ingenieurs, juristen en IT-specialisten van de Kansspelcommissie analyseren momenteel verschillende videospellen om te bepalen of de daarin voorkomende loot boxes of andere “in game-elementen” voldoen aan de definitie van een kansspel. Na deze analyse zal de Kansspelcommissie meer duidelijkheid kunnen verschaffen over dit fenomeen.

  • Merkt u loot boxes op in een spel?

Wanneer u merkt dat er een loot box geïntegreerd is in een spel, kan u dit altijd melden aan de Kansspelcommissie via info@gamingcommission.be.

Wat betekent match fixing?

In de media wordt regelmatig gepraat over match fixing. Hieronder vindt u wat extra informatie over de problematiek en sancties.

Match fixing is verboden. Art. 4 §3 van de kansspelwet stelt: 3. Het is eenieder verboden deel te nemen aan enig kansspel indien de betrokkene een rechtstreekse invloed kan hebben op het resultaat ervan.

Daarom is het verboden voor sporters om in te zetten op de eigen wedstrijden. Zij kunnen immers mee het spelverloop bepalen waardoor de integriteit van het spel in het gedrang komt.

De kansspelwet is een strafwet, inbreuken op de wet worden strafrechtelijk vervolgd. Daders kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met een boete van 800 tot 800.000 EUR.

De Kansspelcommissie kan een PV opstellen tegen sporters die hebben gewed op de eigen wedstrijden.  Ze deed dat verschillende keren bij sporters in eerste klasse in 2017.

Wanneer u geconfronteerd wordt met match fixing kan u dit melden aan de Kansspelcommissie via info@gamingcommission.be.

Reclame maken voor gokken: mag dat?

Voor kansspelen in de fysieke wereld is reclame in principe toegelaten zolang de kansspelen worden aangeboden op basis van een vergunning die werd toegekend door de Kansspelcommissie. Voor online kansspelen geldt deze voorwaarde ook, maar zijn er bijkomende regels. Deze staan vervat in het koninklijk besluit 25 oktober 2018.

Zo mag reclame de winstkansen niet overdrijven en moet zij enkele verplichte vermeldingen bevatten (een indicatie van de minimumleeftijd en de boodschap “Gok met mate!”). Het koninklijk besluit verbiedt ook de uitzending van reclame tijdens live-sportwedstrijden. Reclame tijdens en rond kinderprogramma’s is eveneens verboden. Het koninklijk besluit verbiedt ook reclame voor kansspelen op de spelersuitrusting en het spelersmateriaal van minderjarige sportploegen.

De Kansspelcommissie is bevoegd om sancties op te leggen aan iedere persoon die een inbreuk pleegt op de regels betreffende de reclame voor kansspelen.

Het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 is te vinden op deze pagina.

Het openbaar standpunt van de Kansspelcommissie, dat meer informatie bevat over de toepassing van dit koninklijk besluit, is te vinden op deze pagina.