Hoe vraag ik voor mijzelf een toegangsverbod aan?

1.Vul dit uitsluitingsformulier in

2. Onderteken het
3.Voeg een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart toe
4. Stuur het op naar Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel

Hoe vraag ik voor iemand uit mijn omgeving (kind, partner, ouder) een toegangsverbod aan?

1. Vul dit uitsluitingsformulier in
2. Onderteken het
3. Voeg een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart toe
4. Stuur het aangetekend op naar Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel

Wat moet ik doen om terug binnen te kunnen in de casino's en speelzalen nadat ik me heb laten uitsluiten?

U moet een brief met daarin uw aanvraag ondertekenen en aangetekend opsturen naar Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel, samen met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart.

Na een wachttijd van 3 maanden (vanaf de dag van ontvangst van uw aangetekende brief door de Kansspelcommissie) heeft u opnieuw toegang tot de casino's (reëel en online), speelautomatenhallen (reëel en online) en wedkantoren (online).

Hoe lang moet ik wachten om terug binnen te kunnen nadat ik een annulering van mijn toegangsverbod heb aangevraagd?

Na een wachttijd van 3 maanden (vanaf de dag van ontvangst van uw aangetekende brief door de Kansspelcommissie) heeft u opnieuw toegang tot de casino's (reëel en online), speelautomatenhallen (reëel en online) en wedkantoren (online).

Kan ik me voor een beperkte periode laten uitsluiten?

Een toegangsverbod heeft een onbepaalde duur en kan enkel aflopen als u daar zelf om vraagt via een aangetekende brief. Nadien is een bedenktijd van drie maanden van kracht tussen het moment van de aanvraag om het toegangsverbod te annuleren en de feitelijke toegang.

U moet de brief met daarin uw aanvraag ondertekenen en aangetekend opsturen naar Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel, samen met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart.

Kunnen derden (bv. de bank, mijn werkgever, …) informatie krijgen over mijn toegangsverbod?

Neen. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden streng beveiligd, zijn wettelijk beschermd en worden aan niemand overgemaakt. De casino’s en de speelautomatenhallen krijgen enkel de melding of een bezoeker al dan niet mag worden toegelaten. Ze hebben echter geen toegang tot de persoonsgegevens van deze bezoeker.

Welke documenten gelden als identiteitsbewijs bij het betreden van een casino, een speelautomatenhal of een wedkantoor?

U moet bij het betreden van een casino of een speelautomatenhal een geldig identiteitsbewijs voorleggen. De volledige naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, beroep en adres worden in een register geschreven. Vervolgens moet u dat register ondertekenen.

Een fotokopie van de identiteitskaart of van een stuk waaruit de identiteit blijkt kan ook dienen als geldig identiteitsbewijs. Een ongeldige identiteitskaart komt niet in aanmerking.
 
Een stuk waaruit de identiteit blijkt is opgeleverd door Belgische of buitenlandse autoriteiten. Buitenlandse documenten worden enkel aanvaard als de identiteit van de persoon met zekerheid kan worden vastgesteld. Als een van de gegevens die ingeschreven moet worden niet op het identiteitsbewijs voorkomt moet het aangevuld worden met een verklaring van de klant. Bij ernstige twijfel over de validiteit van het identiteitsbewijs of over de juistheid van de verklaring van de klant moet het personeel van de speelzaal de toegang weigeren.
 

Wat is de minimumleeftijd om deel te nemen aan kansspelen of te wedden?

Om te mogen spelen in een casino of speelautomatenhal (online of reëel) moet u minstens 21 jaar zijn. Om deel te nemen aan weddenschappen (online of reëel) of belspelen moet u minstens 18 jaar zijn.

Mag ik werken in een casino of een speelautomatenhal als ik nog geen 21 jaar ben?

Ja. De minimumleeftijd van 21 jaar voor het betreden van casino’s en speelautomatenhallen kent een uitzondering voor het personeel. Vanaf de leeftijd van 18 jaar mag men werken in een casino of speelautomatenhal.

Voor of na de werkuren is het voor mensen onder de 21 jaar niet toegelaten om in casino's of speelautomatenhallen aanwezig te zijn. Maar aangezien een werknemer niet in de eigen speelzaal mag spelen, kan hij/zij er buiten de werkuren sowieso niet veel doen.
 

Mag ik als uitgesloten speler werken in een casino of een speelautomatenhal?

Ja. Het is voor werknemers van een casino of een speelautomatenhal ten strengste verboden om te spelen in de eigen speelzaal. Een uitgesloten speler kan voor zichzelf bepalen of het al dan niet een goed idee is om een job te beoefenen in de kansspelsector. Maar ook voor niet-uitgesloten werknemers geldt een verbod op spelen in het casino of de speelautomatenhal van tewerkstelling.

Mijn collectieve schuldenregeling is voorbij. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik weer toegang heb tot de kansspelinrichtingen?

De personen voor wie het verzoek tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd verklaard worden sinds 1 september 2013 automatisch uitgesloten uit de speelautomatenhallen, casino’s en kansspelwebsites (art. 54 § 3.6 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen).

De nieuwe uitsluitingsmaatregel houdt automatisch op te bestaan zodra u niet meer op de lijst staat van personen in collectieve schuldenregeling.

Als het einde van de schuldenregeling onterecht niet geregistreerd werd - de Kansspelcommissie werkt uitsluitend op basis van officiële gegevens die zij ontvangt, ze kan deze gegevens niet zelf verbeteren - moet u contact nemen met uw schuldbemiddelaar (advocaat of maatschappelijk werker). Die moet zorgen voor de schrapping zodat u niet meer op onze lijst van uitgesloten spelers staat. Dit gebeurt door het einde van uw schuldbemiddeling aan te duiden in het “Centraal bestand van berichten van beslag”.

Als u niet meer weet wie uw schuldbemiddelaar was, dan kunt u zich wenden tot de griffie van de rechtbank van uw woonplaats, die u de gegevens van uw schuldbemiddelaar kan bezorgen.